Ładowanie...

Porozumienie w sprawie alimentów na dziecko

Mam zasądzone 500 zł alimentów na dziecko od ok. 10 lat. Syn ma obecnie 16 lat. 400 zł alimentów od ojca dziecka potrąca komornik. Ojciec dziecka zgodził się na dobrowolne dopłacanie do alimentów 200 zł. Jak napisać porozumienie w sprawie alimentów na dziecko, żeby były mąż płacił ten dodatek?

Porozumienie w sprawie alimentów na dziecko

Egzekucja komornicza alimentów

Nikt poza Panią i sądem nie może cofnąć zajęcia komorniczego. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela w granicach wskazanych w tytule wykonawczym. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, a wnioskiem wierzyciela jest bezwzględnie związany.

Stronami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel i dłużnik. Wierzycielem jest osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja, a dłużnikiem osoba, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jest on obowiązany spełnić na rzecz wierzyciela określone w tytule wykonawczym świadczenie pieniężne lub niepieniężne.

W przypadku np. zwrócenia się do komornika przez ojca dziecka i próby ograniczenia egzekucji poprzez wskazanie dowodów wpłat na kwotę 200 zł i tak komornik będzie musiał to zweryfikować z wierzycielem, czyli z Panią. Sprawa może się skomplikować, jeśli ojciec dziecka zwróci się do sądu o ograniczenie egzekucji o dobrowolnie dokonane wpłaty. Wówczas to Pani będzie musiała udowodnić, że wpłaty dotyczyły dodatkowych środków dobrowolnie wpłacanych przez ojca dziecka.

Porozumienie w sprawie dopłacania alimentów

Porozumienie niestety nie daje Pani gwarancji na regularne dokonywanie wpłat 200 zł i ewentualne sciąganie powstałych z tego tytułu zaległości na drodze postępowania sądowego. Mimo wszystko zalecałbym drogę sądowa.

Jeśli jednak chce Pani, by ojciec dziecka dokonywał opłat dodatkowych dobrowolnie, to należałoby sporządzić ugodę w sprawie podwyższenia alimentów. Należy w niej zawrzeć informacje, że „dodatkowe wpłaty w wysokość 200 zł miesięcznie (słownie: dwieście złotych 00/100) są dobrowolne nie i mają wpływu na wysokość alimentów zasądzonych przez sąd i ściąganych w drodze postepowania egzekucyjnego i nie zostaną zaliczone na ich poczet”.

Jeśli byłaby Pani zainteresowana sporządzeniem przez prawnika całej takiej ugody, proszę o informację, wówczas zlecę sporządzenie takiej ugody do wyceny.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu