Ładowanie...

Dobrowolne zwiększenie wysokości alimentów na dziecko

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-03-05

Sprawa dotyczy zmiany wysokości alimentów, które płacę na rzecz dziecka. Od śmierci matki córką zajmuje się opiekunka prawna. Obecnie przekazuję kwotę ustaloną na podstawie moich dochodów z zatrudnienia. Od lipca br. przeszedłem na emeryturę, która jest wyższa niż moje wynagrodzenie. Chcę dobrowolnie zwiększyć wysokość moich alimentów po wcześniejszym zweryfikowaniu kosztów utrzymania córki (16 lat), które ponosi opiekunka prawna. Dysponuje ona majątkiem córki (wynajmuje jej mieszkanie) i otrzymuje świadczenia. Córka mieszka w jej domu. Wysokość nowych alimentów powinna również uwzględniać moje wydatki na opiekę zdrowotną (gromadzę środki na poważną i niezbędną operację chirurgiczną).

Dobrowolne zwiększenie wysokości alimentów na dziecko

Możliwość zwiększenia wysokości alimentów

Nie ma Pan jak zweryfikować kosztów utrzymania córki, bo żaden przepis nie wymaga od opiekuna prawnego wykazania wydatków na dziecko. Może Pan sam dobrowolnie zacząć wpłacać wyższe alimenty, może Pan wnieść sprawę do sądu o podwyższenie alimentów, co jednak odradzam. W przypadku dobrowolnych wpłat w wyższej wysokości niż ustalona wyrokiem sądu może Pan – w zależności od sytuacji w danym miesiącu – wrócić do kwoty wynikającej z wyroku i nikt Panu nic nie zrobi. W przypadku ugody, umowy notarialnej czy wyroku podwyższającego oficjalnie alimenty będzie Pan zobowiązany do zapłaty wyższej kwoty bez względu na sytuację materialną, stan Pana zdrowia i Pana wydatki.

„Zgodnie z art. 138 K.r.io. orzeczenie dotyczące alimentów może być zmienione w razie zmiany stosunków. Chodzi tu o przekształcenie okoliczności, które kreują wymiar obowiązku alimentacyjnego, a więc zarówno okoliczności związanych z zakresem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jak i kwestii decydujących o ocenie możliwości finansowych zobowiązanego. Obowiązek alimentacyjny ulega przy tym przekształceniu w takim stopniu, w jakim wzrosły potrzeby konsumpcyjne podwoda i materialne możliwości ich zaspokojenia, jakie występują po stronie pozwanego.

Jeśli chodzi o pierwszą przesłankę podwyższenia alimentów, to należy zauważyć, że o zwiększeniu się potrzeb dzieci świadczy nie tylko upływ czasu, ale również zmiana poziomu kształcenia oraz ich rozwój fizyczny i duchowy. Jest oczywiste, że ocenę zakresu usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych do alimentacji należy dokonać w odniesieniu do poziomu życia samego zobowiązanego. Ten związek jest ujmowany jako zasada równej stopy życiowej. Przy jej zastosowaniu nie można domagać się od osoby niezamożnej znacznych środków utrzymania” (wyr. SR w Rzeszowie z 7.09.2015 r., sygn. akt III RC 151/15).

Dobrowolne dopłacanie do alimentów

Doradzam więc wpłacać wyższą kwotę osobnym przelewem – jedną na poczet alimentów ustalonych, drugą z tytułem „na potrzeby dziecka”. Gwarantuję Panu, że jeśli dobrowolnie będzie Pan dopłacał, opiekunka dziecka nie będzie miała podstaw do wnoszenia o podwyższenie alimentów. Jeśli zawrze Pan natomiast oficjalną umowę, ugodę – bo ma Pan wyższe dochody – to proszę pamiętać, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i może Pan liczyć na cykliczne podwyżki.

Reasumując – proszę dobrowolnie wpłacać kwoty na konto opiekunki – kwoty ponad alimenty, jeśli ma Pan takie życzenie i taką możliwość. Kosztów utrzymania dziecka nie ma Pan jak zweryfikować, chyba że przed sądem, a i tak sąd nie wymaga przedstawiania paragonów i faktur, więc jest to praktycznie niemożliwe do ustalenia. W przybliżeniu owszem – na zasadzie zeznań i tzw. doświadczenia życiowego.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu