Ładowanie...

Nowy związek byłej żony a obniżenie alimentów na dzieci

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2022-06-23

Mam rozwód bez orzekania o winie. Zgodziłem się na dość wysokie alimenty jak dla mnie – 1600 zł na dwójkę dzieci, zostawiłem byłej mieszkanie TBS. Od stycznia 2020 r. mieszkaliśmy osobno i też już płaciłem jej alimenty. Rozwód odbył się we wrześniu 2020. Po rozwodzie dowiedziałem się, że urodziła dziecko (nie moje), czyli na mojej rozprawie rozwodowej musiała być już w ciąży. Wzięła ślub z kolejnym partnerem po rozwodzie. Przeprowadziła się do mieszkania nowego męża i obecnie tam mieszka z dziećmi, nim i nowym dzieckiem. Czuję się oszukany, ponieważ zgodziłem się na wysokie alimenty, zakładając, że będzie jej ciężko jako samotnej matce, ale jej status się zmienił na plus – nie musi płacić czynszu za mieszkanie, które jej zostawiłem, ma nowego męża, który pracuje. Czy mogę w tej sytuacji starać się o obniżenie alimentów?

Nowy związek byłej żony a obniżenie alimentów na dzieci

Alimenty i zmiana ich wysokości

Art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

W świetle przepisu art. 138 podstawą zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego może być zmiana stosunków, jaka zaszła po ostatniej konkretyzacji tego obowiązku. Na zmianę stosunków składa się zmiana potrzeb uprawnionego do świadczeń oraz zmiana możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego (art. 135 § 1).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy oddzielnie (uchwała Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86 OSNC 1988/4/42, teza IV).

Zmiana stosunków – nowy związek byłej żony

Dla oceny, czy po orzeczeniu obowiązku alimentacyjnego nastąpiła istotna zmiana stosunków w rozumieniu przepisu art. 138, należy brać pod uwagę, czy aktualne warunki materialne, okoliczności składające się na sytuację ekonomiczną stron mają charakter trwały na tle ich ogólnej sytuacji życiowej.

Przez pojęcie zmiany stosunków w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych przyjmuje się istotną zmianę okoliczności , od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego, taką zmianę która skutkuje koniecznością zmniejszenia albo zwiększenia alimentów, a w pewnych wypadkach ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego np. wskutek uzyskania przez osobę uprawnioną zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Obniżenie alimentów

Zmiana stosunków może prowadzić zatem do uchylenia obowiązku alimentacyjnego , podwyższenia lub obniżenia tego obowiązku.

Zmiana orzeczenia lub umowy dopuszczalna jest tylko w razie zmiany stosunków powstałych po jego wydaniu lub zawarciu umowy, a jej ustalenie następuje poprzez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio już istniejącymi w dacie wydania orzeczenia lub zawarcia umowy dotyczącej stosunku alimentacyjnego.

Tylko zmiana po Pana stronie lub po stronie dziecka może spowodować obniżenie alimentów. Zmiana sytuacji rodzinnej matki dziecka – niestety nie jest czynnikiem podlegającym uwzględnieniu.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu