Ładowanie...

Paliwo na fakturę a koszty w sprawie o alimenty

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2023-04-16

W sprawie o podwyższenie alimentów matka dzieci przedstawia jako koszty paliwo, które jej mąż bierze na fakturę firmową. Czy tak może?

Paliwo na fakturę a koszty w sprawie o alimenty

Koszty dowozu dzieci

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Oczywiście koszty dowozu dzieci do szkół stanowią koszty utrzymania i wychowania, ale fakt, że takie koszty są ponoszone, nie mogą zostać bezsprzecznie udowodnione fakturą wystawianą dla firmy. Skoro samochód zarejestrowany jest na firmę, to koszty te wrzucane są jako koszty firmy. To oznacza, że gdyby uwzględnić te rachunki jako dowód ponoszonych kosztów na dzieci, firma albo rodzina wzbogaciłaby się kosztem zobowiązanego do alimentów.

Samochód firmowy i faktury

Oczywiście wszystko zależy od tego, w jaki sposób firma się rozlicza. Istnieje bowiem możliwość korzystania z samochodu firmy dla celów prywatnych. Wówczas musi nastąpić odpowiednie zgłoszenie do urzędu skarbowego, ewidencja itp. Innymi słowy paliwo zakupione w ramach faktury może w części dotyczyć przewozu dzieci. Taka faktura może być przedstawiona w procesie, ale dowodzi jedynie tego, że jakieś koszty są ponoszone. Nie stanowi dowodu, że koszty utrzymania dzieci w zakresie kosztów dowozu, przewozu wynoszą tyle, ile wskazano na fakturze.

Przedstawiona faktura, ale tylko w powiązaniu z zeznaniami i innymi dowodami ( w tym także księgowymi z firmy, z których wynikać będzie w jakim stopniu paliwo wykorzystywane jest przez firmę), może dowieść, że rodzina na jej potrzeby wydaje określone pieniądze na paliwo. To też wprost nie świadczy o kwocie, jaka powinna być uwzględniona przy ustalaniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W mojej ocenie należałoby ustalić, jaka część kwoty na fakturze związana jest z prowadzeniem firmy, a następnie pozostałą kwotę można podzielić na członków rodziny korzystających z samochodu. Część przypadająca na dziecko może zostać wciągnięta na listę kosztów utrzymania dziecka. Podobnie robi się z kosztami opłat za mieszkanie, wodę, prąd. Sąd ustala udział procentowy dziecka w tych udowodnionych kosztach.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu