Ładowanie...

Zaświadczenie o dochodach małżonka w sprawie o podwyższenie alimentów, który nie jest rodzicem dziecka

Mój mąż płaci alimenty na rzecz syna z poprzedniego małżeństwa. Obecnie dostał pozew o podwyżkę alimentów. Na pierwszej rozprawie sędzia zobowiązał męża, aby dostarczył zaświadczenie o moich dochodach za ostatnie 6 miesięcy. Zaznaczam, że mamy z mężem rozdzielność majątkową. Dom, w którym mieszkamy, jest moją własnością. Czy sędzia ma prawo oczekiwać tego zaświadczenia?

Zaświadczenie o dochodach małżonka w sprawie o podwyższenie alimentów, który nie jest rodzicem dziecka

Ujawnienie zarobków

Niestety Pani mąż powinien dostarczyć do sądu takie zaświadczenie, ale nie musi tego robić, jeśli nie chce Pani ujawniać swoich zarobków. Odmowa niestety może działać na szkodę Pani męża. Wszystko zależy od tego, czy Pani maż chce płacić podwyższone alimenty, czy będzie w sądzie dążył do tego, by nie uległy one zwiększeniu. Niedostarczenie takiego zaświadczenie może skutkować tym, że sąd uzna, że coś Państwo ukrywacie, i wówczas jest duże prawdopodobieństwo, iż przychyli się do żądania o podwyższenie alimentów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zarobki żony a podwyższenie alimentów

Mąż, chcąc uniknąć podwyższenia alimentów, w pierwszej kolejności powinien takie zaświadczenie sądowi dostarczyć. Ponadto powinien wykazać, że nie stać go na dodatkowe wydatki z uwagi na żądanie podwyższenia alimentów. Powinien udokumentować aktualnie ponoszone wydatki wykazując, że podwyższenie alimentów będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem. Ponadto warto, by mąż zażądał od matki dziecka udokumentowania wydatków, jakie ponosi w związku z wychowaniem dziecka, co udowodni zasadność bądź brak powodów do podwyższenia alimentów.

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Pomiędzy tymi przesłankami istnieje ścisła współzależność, która polega na tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w myśl art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie możliwości zarobkowych i majątkowych stron. W wypadku, gdy zobowiązany do alimentacji posiada określony majątek, o zmianie okoliczności świadczy nie tylko zmiana stosunków własnościowych (utrata lub powiększenie majątku), lecz także zmiany w zakresie faktycznego dysponowania majątkiem, możliwości jego upłynnienia w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych (wyrok SN z 26.03.1969 r., sygn. akt III CRN 54/69).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nowy związek małżeński

Ustalając alimenty na dzieci po rozwodzie sąd bierze pod uwagę możliwości finansowe każdego z rodziców. Jeśli zobowiązany do alimentów zawrze nowy związek małżeński, sąd również rozważy sytuację majątkową nowej rodziny. Może to skutkować obniżeniem lub zmniejszeniem wysokości alimentów. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dn. 06.10.1951 r., sygn. akt C 302/51, „strona zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małżonka może żądać ich obniżenia ze względu na zawarcie nowego związku małżeńskiego i związane z tym obowiązki alimentacyjne w stosunku do nowej rodziny”. Niestety zawarcie związku małżeńskiego zobowiązanego do alimentów z zamożną osobą może być przesłanką do podwyższenie świadczenia alimentacyjnego.

To, czy takie zaświadczenie do sądu złożyć, czy nie, jest zależne od tego, czy maż chce uniknąć podwyższenia alimentów, czy też godzi się na ich podwyższenie. Warto przy wniosku o oddalenie tego dowodu wskazać, że macie Państwo rozdzielność majątkową i dobrze go uzasadnić, by sąd nie nabrał podejrzeń, że coś Pani mąż ukrywa.

Przykłady

 

Ujawnienie zarobków

Anna, druga żona Piotra, martwiła się o swoje prywatne finanse, kiedy Piotr otrzymał pozew o podwyższenie alimentów na syna z poprzedniego małżeństwa. Sąd poprosił Piotra o dostarczenie zaświadczenia o dochodach Anny. Anna nie chciała ujawniać swoich zarobków, ale wiedziała, że odmowa może zaszkodzić Piotrowi. W końcu zdecydowała się dostarczyć zaświadczenie, aby nie narażać męża na niekorzystne decyzje sądu.

 

Zarobki żony a podwyższenie alimentów

Marta i Jan mają rozdzielność majątkową, a dom, w którym mieszkają, jest własnością Marty. Jan, który płaci alimenty na córkę z poprzedniego małżeństwa, dostał wezwanie do sądu z prośbą o podwyższenie alimentów. Sędzia zażądał zaświadczenia o dochodach Marty. Jan dostarczył wymagane dokumenty, ale jednocześnie przedstawił swoje miesięczne wydatki, aby pokazać, że nie stać go na wyższe alimenty. Dzięki temu udało mu się przekonać sąd do utrzymania alimentów na dotychczasowym poziomie.

 

Nowy związek małżeński

Krzysztof, który po rozwodzie płaci alimenty na dwóch synów, niedawno ożenił się ponownie. Jego nowa żona, Ewa, ma własne dochody i nieruchomości. Kiedy była żona Krzysztofa złożyła wniosek o podwyższenie alimentów, sąd poprosił Krzysztofa o dostarczenie zaświadczenia o dochodach Ewy. Krzysztof dostarczył zaświadczenie, ale także argumentował, że mają z Ewą rozdzielność majątkową, a jej dochody nie powinny wpływać na wysokość jego alimentów. Sąd, uwzględniając wszystkie okoliczności, podwyższył alimenty, ale nie w takim stopniu, jak początkowo wnioskowano.

Podsumowanie

 

W przypadku wniosków o podwyższenie alimentów, sąd może zażądać zaświadczenia o dochodach nowego małżonka zobowiązanego, nawet jeśli mają rozdzielność majątkową. Dostarczenie takiego zaświadczenia może wpłynąć na decyzję sądu, dlatego warto rozważyć wszystkie możliwe konsekwencje. Ostatecznie, kluczowe jest przedstawienie pełnego obrazu sytuacji finansowej, aby uniknąć niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawach alimentacyjnych? Skontaktuj się z nami online, a nasi prawnicy pomogą Ci przygotować niezbędne pisma i doradzą, jak skutecznie bronić swoich praw. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1969 r., sygn. akt III CRN 54/69
3. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 06 października 1951 r., sygn. akt C 302/51

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu