Ładowanie...

Jak starać się o podwyższenie alimentów na dzieci?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2022-06-02

Sprawa dotyczy podwyższenia alimentów na dwójkę dzieci. Od 6 lat jestem matką samotnie wychowującą dwójkę chłopców. Tata dzieci i mój były partner związał się z inną partnerką. Ja przez pandemię przeprowadziłam się do innego miasta, dzieci zmieniły szkołę. Od jakiegoś czasu synowie mają problemy z nauką i zachowaniem. Szkoła sugeruje podjęcie terapii przez dzieci i przeze mnie. Koszt jednego spotkania to 150 zł od osoby, a zajęcia mamy mieć co tydzień. Dodatkowo ponoszę wysokie koszty ich utrzymania – lekarze, szkoła, wakacje, prowadzenie domu. Ojciec dzieci płaci łącznie 1000 zł alimentów, co jest dla mnie niewystarczające. Potrzebuję więcej pieniędzy, by utrzymać synów. Jak starać się o wyższe alimenty? Czy w sądzie może mnie ktoś reprezentować? 

Jak starać się o podwyższenie alimentów na dzieci?

Powództwo o podwyższenia alimentów

Oczywiście formalnie w każdej chwili może Pani wytoczyć powództwo o podwyższenia alimentów, a podstawę prawną do tego stanowi art. 138 Zgodnie z jego treścią w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Faktycznie jednak podstawę zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego stanowią zmiany w kosztach utrzymania każdego z dzieci, względnie wzrost możliwości majątkowych i zarobkowych po stronie ojca dzieci. W chwili obecnej należałoby w pierwszej kolejności ustalić, przy jakim stanie faktycznym (jakim wieku, jakich potrzebach dzieci i jakich możliwością majątkowych i zarobkowych każdego z Państwa jako rodziców) doszło do ustalenia wysokości alimentów. Następnie należałoby dokonać zestawienia powyższego z aktualnym stanem. W chwili obecnej o ile domaga się Pani podwyższenia alimentów, winna Pani każdy wydatek na dzieci udowadniać, tj. innymi słowy niczego nie kupuje Pani inaczej niż na fakturę lub rachunek. Sam bowiem paragon przy płatności gotówką nie będzie dowodem w sprawie. Paragon może być dowodem w sprawie, jedynie wówczas, kiedy będzie zestawiony z wydrukiem z konta bankowego, z którego będzie wynikało, że to Pani wydatek. Następnie należałoby się zastanowić, jak wyglądał kontakt ojca dzieci z dziećmi w czasie, kiedy ustalano wysokość alimentów. Im mniejszy kontakt, tym wyższe alimenty, bowiem z tego, co Pani pisze, ojciec dzieci w ogóle nie pomaga Pani w wychowaniu dzieci, nie wspiera w nauce itp. 

Zestawienie kosztów utrzymania

W chwili obecnej należałoby dokonać zestawienia dla każdego z dzieci z osobna, z rozdzieleniem tego na koszty utrzymania mieszkania, odzież, obuwie, edukację, zdrowie, zajęcia pozaszkolne, zajęcia dodatkowe edukacyjne, wyjazdy wakacyjne, wydatki długoterminowe itp. 

Nadto musi się Pani zastanowić, czy ma Pani wiedzę o sytuacji majątkowej i materialnej ojca dzieci? Czy były partner informuje „świat”, co u niego słychać za pośrednictwem portali społecznościowych? Jeżeli tak, proszę o wykonanie zrzutów ekranu celem przygotowania pozwu o podwyższenie alimentów. 

W chwili obecnej, nie znając punktu wyjścia (moment uprzedniego ustalenia alimentów), trudno jest wskazać różnicę, o którą może się Pani ubiegać, ale bez wątpienia jakieś pole do rozmów jest. Proszę o uzupełnienie danych, wówczas wskażę, o jaką kwotę ma Pani szasnę się ubiegać. 

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu