Ładowanie...

Jak dorosłe dziecko może znieść alimenty od ojca?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2022-09-11

Chciałbym się poradzić w kwestii zniesienia alimentów na dorosłe dziecko od ojca. Obecnie otrzymuję je poprzez komornika, jednak niedługo skończę studia i będę się w stanie samodzielnie się utrzymać. Jak powinienem postąpić, aby prawidłowo zakończyć alimentacje na moją rzecz? Chciałbym zaznaczyć że chcę znieść alimenty od ojca dobrowolnie.

Jak dorosłe dziecko może znieść alimenty od ojca?

Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka pełnoletniego

Przedstawioną sprawę można załatwić ugodowo i polubownie. W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) nie jest ustalony żaden konkretny moment graniczny, do kiedy należy płacić alimenty. Nie jest to kwestia ani ukończenia 18 lat, ani też zakończenia edukacji. Często alimenty są uchylane właśnie w takiej chwili ze względu na fakt, że uznaje się, ze wtedy już osoba uprawniona może samodzielnie się utrzymać, jednakże nie zawsze. Zasadniczo zgodnie z art. 133 K.r.o. rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzic mógłby uchylić się, jeśli świadczenia alimentacyjne połączone są z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub też dziecko nie dokłada starań do samodzielnego utrzymania się. U każdego możliwość samodzielnego utrzymania się może przypaść w innym czasie, dlatego też nie określono żadnego dokładnego terminu. Tutaj sam Pan uznaje, że będzie w stanie się utrzymać i chce to załatwić. Są więc dwie możliwości co do sposobu postępowania (nie wykluczają się zresztą, a uzupełniają).

Umorzenie egzekucji alimentów przez komornika z wniosku uprawnionego

Jako wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym może Pan nim dysponować, jest ono uzależnione od Pana woli. W każdej chwili może Pan do komornika złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i wówczas komornik przestanie dłużej prowadzić egzekucję alimentów (co najwyżej pozostanie do rozliczenia kwestia kosztów postępowania egzekucyjnego, ale to już sprawa pomiędzy komornikiem a Pana ojcem. Wtedy komornik zaprzestanie egzekucji i nie będzie Pan otrzymywać alimentów. Sprawa jest prosta, krótka i szybka, przy tym całkowicie zależna od Pana woli. Jeśli nigdy już nie zwróci się Pan do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, Pana rodzic nie będzie już płacić alimentów na Pana rzecz. W świetle prawa nadal jednak będzie do tego zobowiązany, bo obowiązek alimentacyjny nie jest uchylany automatycznie, z mocy prawa. Gdyby w przyszłości zmienił Pan zdanie, miałby Pan prawo ponownie zgłosić się do komornika o egzekucję alimentów, jako że obowiązek alimentacyjny nie został uchylony.

Sądowe uchylenie obowiązku alimentacyjnego przez uprawnionego

Jeśli zaś sprawa ma zostać rozstrzygnięta definitywnie, należałoby wnieść pozew do sądu rodzinnego właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania (nie zameldowania) o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pozew ten może zostać złożony zarówno przez osobę zobowiązaną do płacenia alimentów, jak i uprawnioną do ich otrzymywania. Z oczywistych względów częściej takie pozwy są składane przez osoby zobowiązane do płacenia alimentów. Jeśli zgodzi się Pan na uchylenie alimentów lub sam Pan złoży pozew, a druga strona się zgodzi, sprawa będzie prosta i szybka, rozstrzygnięta na jednej rozprawie. Niedogodnością jest konieczność czekania na termin w sądzie (ale nie powinno to być problemem, jeśli wcześniej u komornika złoży Pan wniosek o umorzenie egzekucji) oraz konieczność zapłaty opłaty od pozwu, która spoczywa na powodzie i uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. Postępowanie takie powinno jednak być proste i szybkie.

Nie ma przeszkód, żeby w odpowiedniej, wybranej przez Pana chwili złożyć wniosek o umorzenie egzekucji, a potem pozew o uchylenie alimentów, lub poprzestać na umorzeniu egzekucji (choć to nie daje całkowitego bezpieczeństwa osobie zobowiązanej do płacenia alimentów).

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu