Ładowanie...

Dodatkowe wydatki na dziecko a alimenty

Autor: Grzegorz Stefanowski • Opublikowane: 2024-03-14

Mam pytanie dotyczące alimentów, a konkretnie – ojciec dziecka płaci alimenty. Ale co z dodatkowymi wydatkami na dziecko? Np. wyjazd wakacyjny, wydatki związane z I Komunią czy zakup okularów korekcyjnych? Czy ojciec dziecka pokrywa 50% tych kosztów? Czy jest to jego dobra wola? W ramach alimentów nie jestem w stanie pokryć sama wszystkich kosztów.

Dodatkowe wydatki na dziecko a alimenty

Obowiązek utrzymywania dziecka

Podstawowym przepisem jest art. 133 § 1 oraz art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 133 [Obowiązek rodziców względem dziecka]

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Art. 135 [Zakres i wykonanie]

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dodatkowe wydatki – podwyższenie alimentów

Skoro ma Pani zasądzone alimenty mocą wyroku sądowego, to jest to także właściwa forma na zmianę obowiązku alimentacyjnego. Należy więc, co do zasady, wnieść powództwo o podwyższenie zasądzonych alimentów. Po uzyskaniu nowego wyroku będzie on mógł być egzekwowany.

Wszelkie inne ustalenia, są tylko dobrowolne i jeżeli, jak Państwa umowa, nie zawierają dobrowolnego poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, nie można ich wykonać, czyli egzekwować poprzez organ komorniczy.

Odpowiadając wprost na Pani pytanie, należy potwierdzić, iż formalnie ojciec dziecka ma prawo kierować się treścią wyroku i nie ma obowiązku łożyć na dziecko ponad ten poziom. To jest tylko stwierdzenie faktu, oczywiście, a nie ocena postępowania.

W Państwa przypadku minął już okres kilku lat i jest to także argument, aby podnieść wzrost potrzeb dziecka od daty ostatniego wyroku, ale także okoliczności towarzyszące, czyli np. otoczenie gospodarcze i może trudności w pracy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Możliwości zarobkowe ojca

Jak wskazuje ww. art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, potrzeby dziecka mają być usprawiedliwione i udowodnione. Także możliwości zarobkowe ojca muszą pozwalać na zwiększenie obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli, np. w ciągu ostatnich kilku lat, ojciec dziecka awansował lub zwiększył dochód w inny sposób, to warto to podnieść przed sądem i przedstawić dowody.

Jeżeli mieliście Państwo umowę, to tym lepiej. Jest to także dowód, który można przedstawić. Mówiąc bezpośrednio, to skoro ojciec dziecka dawał jeszcze co nieco, to dlaczego przestał i teraz można, w takim razie, żądać, aby zostało to orzeczone i zapisane w wyroku.

Nadto, warto mieć także należy na względzie art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 138 [Zmiana stosunków] W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Wszystkie ww. argumenty, to właśnie przykładowa zmiana stosunków. W potencjalnym pozwie należy je dokładniej przedstawić.

Alimenty tak działają, iż w praktyce ciężar utrzymania dziecka w większości spoczywa na rodzicu, przy którym dziecko ma orzeczone miejsce zamieszkania. Zasądzone alimenty wprawdzie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego, ale są także tylko szacunkiem, pewną średnią i nie zawsze odzwierciedlają całość wydatków na dziecko, zwłaszcza w obliczu tych dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia oraz czasu, który mija.

Wszelkie dodatkowe środki, czy to pieniężne, kieszonkowe, prezenty rzeczowe, koszty wczasów i wyjazdów, dodatkowych zajęć, są zawsze dobrą wolą drugiego rodzica. Aczkolwiek często spotykaną.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Wyjazd wakacyjny

Monika, samotnie wychowująca matka 8-letniego Michała, każdego lata stoi przed wyzwaniem zorganizowania wakacji dla syna. W tym roku wybór padł na obóz piłkarski, który Michał od dawna marzył odwiedzić. Koszt wyjazdu wynosi 2000 zł. Monika zwróciła się do ojca Michała z prośbą o podzielenie się kosztami. Ojciec, który regularnie płaci alimenty, początkowo nie był przekonany do pomysłu, argumentując, że alimenty powinny pokrywać wszystkie potrzeby syna. Po dłuższej rozmowie zgodził się jednak dołożyć 1000 zł, uznając to za okazję do wspierania pasji i rozwoju Michała.

 

Zakup okularów korekcyjnych

7-letnia Ola została zdiagnozowana z wadą wzroku, co wymagało zakupu specjalnych okularów korekcyjnych. Koszt okularów oraz wizyty u specjalisty wyniósł łącznie 600 zł. Matka Oli, która na co dzień dba o jej potrzeby, skontaktowała się z ojcem dziewczynki, prosząc o podzielenie się kosztami. Ojciec Oli, mimo że płaci regularne alimenty, początkowo wyraził zaskoczenie dodatkowym wydatkiem, jednak ostatecznie zdecydował się pokryć połowę kosztów, uznając to za niezbędną inwestycję w zdrowie i dobre samopoczucie córki.

 

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej Ani, córki Katarzyny, wiązały się z szeregiem dodatkowych wydatków: od zakupu eleganckiej sukienki, poprzez opłacenie uroczystego obiadu dla rodziny, aż po zakup prezentów komunijnych. Całkowity koszt przygotowań oszacowano na 3000 zł. Katarzyna, wiedząc o szczególnym charakterze tego wydarzenia, poprosiła ojca Ani o wsparcie finansowe. Pomimo że nie było to formalnie jego obowiązkiem, zdecydował się on pokryć połowę kosztów, aby wspólnie celebrować ważny moment w życiu córki.

Podsumowanie

Artykuł porusza kwestię dodatkowych wydatków na dziecko, które nie są bezpośrednio pokrywane przez bieżące alimenty. W świetle przepisów prawa, obowiązek alimentacyjny obejmuje podstawowe potrzeby dziecka, jednak życie przynosi wiele sytuacji, gdy pojawiają się nieprzewidziane lub specjalne wydatki. W takich przypadkach, mimo braku formalnego obowiązku, współpraca i gotowość do wspólnego udziału w kosztach przez oboje rodziców, wychodząca poza zasądzone alimenty, może znacząco wspierać rozwój i dobrostan dziecka.

Oferta porad prawnych

Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism, aby skutecznie zarządzać alimentami i dodatkowymi wydatkami na Twoje dziecko. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci dostosować zobowiązania alimentacyjne do zmieniających się potrzeb Twojej rodziny. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu