Ładowanie...

Dziecko w internacie, obowiązek utrzymania po stronie obojga rodziców

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-09-04

Sprawa dotyczy obowiązek utrzymania dziecka przez oboje rodziców. Problem dotyczy alimentów dla mojego bratanka. Jego prawnym opiekunem jest matka, która ma niego przyznane sądownie alimenty od ojca w kwocie 750 zł. Chłopak niedawno skończył 18 lat, uczy się w szkole średniej i mieszka w internacie, na weekend przyjeżdża do matki, a co drugi weekend przebywa u ojca. Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości ojciec przelał mu alimenty na jego konto, a nie matki. Chłopak musi opłacić internat za bieżący miesiąc, więc poprosił o pieniądze swoją matkę, ona stwierdziła, że ma alimenty od ojca, to niech sobie sam opłaci, ale to jest za mało na całe utrzymanie. Czy jego matka mogła tak postąpić? Ona stwierdziła, że już poniosła koszty w tym miesiącu na jego utrzymanie (ma przedstawić rozliczenia). Z tego co wiem na obojgu rodzicach spoczywa obowiązek utrzymania dziecka, tym bardziej jak mieszka on w intermacie. Chłopak chce zamieszkać u ojca i podać matkę o alimenty, co musi zrobić?

Dziecko w internacie, obowiązek utrzymania po stronie obojga rodziców

Równa stopa życiowa dzieci i rodziców – obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Natomiast: „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego” (art. 135 § 1 K.r.o.).

Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka. W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

Środki utrzymania dla pełnoletniego dziecka zarówno od ojca, jak i od matki

Z uwagi na powyższe, w przypadku obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko, które nie zamieszkuje już z żadnym z rodziców, każdy z rodziców winien w równym zakresie przyczyniać się do utrzymania dziecka. Rodzice więc, którzy faktycznie w równym zakresie sprawują pieczę nad małoletnim, powinni w równym zakresie łożyć na dziecko alimenty. Zarówno więc ojciec, jak i matka powinni dostarczać mu podobne środki lub możliwości finansowe.

Pozew o uregulowanie obowiązku alimentacyjnego matki

Proszę mieć na uwadze, iż w przypadku dziecka pełnoletniego nie możemy już mówić o sprawowaniu pieczy, czy też o ustaleniu miejsca pobytu, dlatego też pełnoletnie dziecko powinno uwzględniać obowiązek alimentacyjny od każdego z rodziców. Jeżeli matka nie chce łożyć na utrzymanie syna, powinien on jak najbardziej wystąpić do sądu rodzinnego miejsca zamieszkania z pozwem o uregulowanie obowiązku alimentacyjnego. Pozew taki nie podlega opłacie, a w pozwie należy wskazać, jakiej kwoty syn będzie się domagał. Pozew należy oczywiście uzasadnić i wykazać, jakie są jego usprawiedliwione potrzeby.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu