Ładowanie...

Małżeństwo z matką dziecka a obowiązek alimentacyjny

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-02-16

Jestem po rozwodzie cywilnym i kościelnym bez orzekania o winie. Poznałem dziewczynę i mam z nią dziecko. Nie mogliśmy się dogadać, więc 3 tygodnie po porodzie wyprowadziła się bez konkretnego powodu i złożyła pozew o alimenty. Obecnie partnerka trochę żałuje, że tak się stało, bo lepiej się nam układa i nawet zaczyna planować ślub. Czy jeśli ożeniłbym się z nią, nadal musiałbym płacić alimenty? Czy po ślubie z matką dziecka obowiązek alimentacyjny zanika?

Małżeństwo z matką dziecka a obowiązek alimentacyjny

Alimenty a zawarcie małżeństwa

Alimenty ustalone wyrokiem sądu nie mają nic wspólnego ze stanem cywilnym rodziców. Ślub z Pana partnerką – matką dziecka – nie niweczy obowiązku alimentacyjnego. Skoro zamieszkacie razem, jest oczywiste, że będziecie pokrywać potrzeby dziecka wspólnie.

Jednak z uwagi na wyrok sądu powinien Pan założyć zeszyt albo w inny sposób utrwalać oświadczenie pisemne matki dziecka o tym, że spełnił Pan obowiązek alimentacyjny w danym miesiącu. Krótko mówiąc, proszę dla własnego dobra zbierać potwierdzenia zapłaty. Inaczej po pierwszej kłótni Pana żona pójdzie do komornika, a ten ściągnie z Pana każdą niezapłaconą ratę.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

„Zgodnie z treścią art. 135 § 1 K.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Zakres potrzeb dziecka, których zaspokajanie jest obowiązkiem rodziców, ustanawia przepis art. 96 K.r.o. W związku z powyższym rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, zaspokojenie potrzeb w zakresie wyżywienia, odzieży, środków higieny, potrzeb szkolnych oraz leczenia. Należy podkreślić, iż rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z art. 133 § 1 K.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W orzecznictwie przyjął się pogląd, że jeżeli dzieci są już dorosłe, wówczas istnienie ich uprawnienia do alimentów zależy od sytuacji ekonomicznej rodziców i od tego, czy dziecko czyni starania, by ekonomicznie się usamodzielnić (art. 133 § 3 K.r.o.). Rodzice mogą bowiem uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się” (wyr. SR w Łowiczu z 16.02.2022 r., sygn. akt III RC 91/21).

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony przez żadne sztywne terminy, a w szczególności przez termin dojścia alimentowanego do pełnoletności. Trwa on do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się, a więc to kryterium decyduje o wygaśnięciu tego obowiązku. Nie wiąże się też ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego podstawowego lub średniego wykształcenia (zob. wyr. SN z dn. 14.11.1997 r., sygn. akt III CKN 257/99).

Alimenty orzeczone wyrokiem mogą być uchylone tylko przez wyrok sądu uchylający ten obowiązek.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu