Ładowanie...

Dalsze płacenie alimentów po podjęciu pracy przez dziecko

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2023-01-22

Moja córka, na którą płacę alimenty, skończyła dwa miesiące temu 18 lat. Zrezygnowała ze szkoły dziennej i poszła do liceum zaocznego i do pracy. Do szkoły chodzi co drugi weekend. Czy mam obowiązek dalszego płacenia alimentów? Czy osiągnęła już samodzielność?

Dalsze płacenie alimentów po podjęciu pracy przez dziecko

Utrzymanie dziecka dorosłego

Jeśli chodzi o alimenty zasądzone od rodziców na dzieci, to nigdy nie było konkretnego wieku, który uzasadniałby zaprzestanie płacenia raz zasądzonych alimentów. Muszę w tym miejscu posłużyć się samym przepisem, dla lepszego zobrazowania sytuacji. Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”. Zatem niemożność samodzielnego utrzymania się to główna przesłanka pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeśli zatem mamy osobę pełnoletnią, która ma stałą pracę a przy okazji uczy się, uzupełnia wykształcenie dla lepszego statusu życia na przyszłość, to co do zasady alimenty nie są tu niezbędne. Trzeba jednak mieć w pamięci, że sądy bardzo często podkreślają, że w przypadku pierwszych studiów po szkole, która nie daje zawodu, rodzic powinien łożyć na utrzymanie dziecka, ponieważ ono nie ma obowiązku obniżać swoich możliwości nauki i przygotowania do zdobycia zawodu poprzez rezygnację ze studiów dziennych, zarabianie dodatkowe. 

Obowiązek alimentacyjny

Pańska córka sobie radzi, zarabia i nie wygląda na to, by praca przeszkadzała jej w zdobywaniu zawodu. Z drugiej strony to pierwsza szkoła, a córka nie ma wieku, który sugerowałby, że nadmiernie przeciąga naukę. W mojej ocenie córka jest w stanie wykazać, że zarabiane pieniądze nie są wystarczające na jej utrzymanie i kontynuację nauki, co powoduje, że Pan (i matka) ma nadal obowiązek alimentacyjny wobec córki. Musiałby Pan udowodnić, że po pierwsze majątek córki wystarcza dla jej utrzymania a po drugie, ze „nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”. Z okoliczności przez Pana podanych nie wynika, by tak było. Rodzice mają dziecku umożliwić uzyskanie wykształcenia i zawodu, dzięki któremu dziecko będzie w stanie samodzielnie utrzymać się, a nie takiego, który pozwoli na wystawne czy lepsze życie.

Powództwo do sądu

Muszę jeszcze wyjaśnić w kwestii formalnej – jeśli alimenty są zasądzone przez sąd, to obowiązek ich płacenia istnieje formalnie aż do ich uchylenia przez sąd lub porozumienia między zobowiązanym a uprawnionym, że rezygnują z alimentów. Jeśli teraz przestałby Pan płacić, córka mogłaby wystąpić do komornika o prowadzenie egzekucji alimentów wynikających z wyroku. Gdyby chciał Pan wykazać, że córka jest w stanie samodzielnie się utrzymać i zaprzestać płacenia alimentów, musiałby Pan wystąpić do sądu z powództwem przeciwko córce o uchylenie alimentów. Córka mogłaby złożyć pozew wzajemny o podwyższenie alimentów argumentując, że musiała wybrać szkołę ponadpodstawową zaoczną i podąć pracę, bo alimenty nie są wystarczające na spokojną naukę.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu