Ładowanie...

Alimenty na konto pełnoletniego dziecka

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-01-29

Mieszkam w Irlandii. Mam nałożone 800 zł alimentów na syna, który z matką mieszka w Polsce. Syn skończył 18 lat i przyleciał do mnie do Irlandii na wakacje. Wynajął pokój (nie u mnie) i podjął na 2 miesiące pracę. Wypłaciłem mu równowartość alimentów w euro – po prostu dostał je do ręki. Oczywiście nie brałem od niego żadnego potwierdzenia. Zanim stał się pełnoletni, wysyłałem matce alimenty na konto, teraz chciałbym wysyłać jemu bezpośrednio pieniądze na konto. Chłopak wrócił do Polski i się zaczęło – matka chce, aby alimenty nadal wpływały na jej konto, co więcej żąda wyrównania za wakacje. Syn podpisał jej pełnomocnictwo i ona grozi mi komornikiem, jak nie dostanie kasy. Nie rozumiem co to za dokument i proszę o jego analizę. Czy rzeczywiście może na mnie nasłać komornika, skoro płacę i się nie uchylam, tylko teraz chciałbym, aby syn dostawał te pieniądze? On zaczyna studia i nie podoba mi się, że matka chce przejmować alimenty. Ma na niego duży wpływ i obawiam się że syn zrobi, jak ona powie.

Alimenty na konto pełnoletniego dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodzica

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Zakres potrzeb dziecka, których zaspokajanie jest obowiązkiem rodziców, ustanawia przepis art. 96 K.r.o. W związku z powyższym rodzice zobowiązani są zapewnić dzieciom, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, zaspokojenie potrzeb w zakresie wyżywienia, odzieży, środków higieny, potrzeb szkolnych oraz leczenia.

Dziecko pełnoletnie a dalsza alimentacja

Należy podkreślić, iż rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zgodnie z art. 133 § 1 K.r.o. – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W orzecznictwie przyjął się pogląd, że jeżeli dzieci są już dorosłe, wówczas istnienie ich uprawnienia do alimentów zależy od sytuacji ekonomicznej rodziców i od tego, czy dziecko czyni starania, by ekonomicznie się usamodzielnić (art. 133 § 3 K.r.o.). Rodzice mogą bowiem uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony przez żadne sztywne terminy, a w szczególności przez termin dojścia alimentowanego do pełnoletności. Trwa on do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się, to więc kryterium decyduje o wygaśnięciu tego obowiązku. Nie jest też związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego podstawowego lub średniego wykształcenia (patrz wyrok SN z 14.11.1997 r. , III CKN 257/99 – OSNCP 1988/4/70, SN z 17.12.1976 r., OSP i KA 1977, poz. 196).

Sposób płacenia alimentów po uzyskaniu przez dziecko pełnoletniości

Po ukończeniu przez syna 18 lat mógłby Pan płacić alimenty na jego konto. Wystarczyłoby do tego jego oświadczenie, w którym wskazałby numer swojego konta bankowego. Matka nie mogłaby sama wszcząć egzekucji komorniczek przeciwko Panu, bo wraz z pełnoletniością Państwa syn decyduje o swoich sprawach samodzielnie.

Jednak na podstawie pełnomocnictwa, którego udzielił jej syn, matka może go reprezentować i to w dość szerokim zakresie, także co do alimentacji. Zatem uzyskała umocowanie, aby wnieść sprawę do komornik. Jedyną na to radą jest zmiana decyzji Pańskiego syna. Jeśli zdecyduje o zmianie sposobu wypłaty alimentów, matka nie będzie mogła ingerować. Proszę pamiętać również, że Pan samodzielnie nie może zmienić sposobu płacenia alimentów.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu