Ładowanie...

Alimenty na dzieci od żony - czy można żądać alimentów wstecz?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-01-01

Pewnego dnia spakowałem dzieci i wyjechałem z domu, zostawiając żonę. Powód: żona znęcała się nad dziećmi, była na tyle nerwowa, że po prostu strasznie źle je traktowała. Na początku wynająłem mieszkanie, znalazłem sobie nową partnerkę, mam kolejne dziecko, jesteśmy razem. Wszystko już trwa 6 lat. Nie jestem z żoną po rozwodzie. Nie podałem żony o alimenty. Żona ubiega się co roku o zwrot podatku z US z ulgi na dzieci, ja się tego zrzekłem, pobierała przez rok zasiłek 500+, bo także na to pozwoliłem do czasu, gdy OPS tego nie zaskarżył i nie cofnął decyzji. Dzieci mają wszystkie dobra zapewnione. Ale dochodzi do takich sytuacji, że jak któreś z dzieci jedzie do niej na weekend albo idzie z nią do lekarza, to ona mi każe za wszystko płacić. Dodam, że ona pracuję. Więc w końcu czara goryczy się przebrała, bo zaczyna mi grozić i ubliżać. Czy jest możliwość ubiegania się alimentów za poprzednie lata na naszych wspólnych dwóch synów? Ewentualnie, jeśli złożę wniosek o alimenty, od jakiego terminu mogę się o nie ubiegać?

Alimenty na dzieci od żony - czy można żądać alimentów wstecz?

Uzyskanie alimentów przez ojca

Obawiam się, że alimentów wstecz Pan nie uzyska. Od momentu skierowania sprawy do sądu – owszem. Ale wstecz ciężko.

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw. z art. 135 § 1 i 2 tego Kodeksu rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, zaś wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Alimenty wsteczne

Zgodnie bowiem z art. 137 § 2 niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia, zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. Przepis ten stanowi więc wyjątek od pewnej zasady, zgodnie z którą alimenty mają służyć zaspokajaniu bieżących potrzeb uprawnionego. Dochodzenie ich za okres sprzed wniesienia pozwu dopuszczalne jest więc jedynie w przypadkach wyjątkowych i uzależnionych od wykazania przez powoda, że usprawiedliwione potrzeby związane z utrzymaniem i wychowaniem osoby uprawnionej nie zostały za określony okres zaspokojone albo że potrzeby te zostały zaspokojone na przykład dzięki zaciągniętym pożyczkom.

Tylko gdyby wykazał Pan, że potrzeby dzieci nie zostały zaspokojone, albo zaciągnął Pan kredyt na ich zaspokojenie – mógłby Pan dochodzić alimentów wstecz.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu