Ładowanie...

Kiedy dziadkowie płacą alimenty na wnuka?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2022-10-09

Sprawa dotyczy płacenia alimentów na wnuki przez dziadków. Mam 25-letniego syna, który nie utrzymuje ze mną kontaktów, odzywa się do mnie sporadyczne. Był, i zapewne teraz też jest, w konflikcie z prawem, odsiedział w więzieniu 2,5 roku. Urodziło mu się niedawno drugie nieślubne dziecko. Matka drugiego dziecka zwróciła się do mnie o alimenty, mimo wsparcia, którego jej udzieliłam, na wszelkie zakupy (ciuszki, mleka itp.). Pomagałam jej w ten sposób kilkukrotnie, ale ona zapowiedziała, że poda mnie o alimenty na wnuczka. Jednak do tej pory nie złożyła wniosku o alimenty od ojca dziecka, bo, jak twierdzi, nie zna jego adresu. Wiem, że z synem ma kontakt, ale on jej nie chce powiedzieć, gdzie teraz mieszka. Proszę o informacje kiedy dziadkowie muszą płacić alimenty na wnuka?

Kiedy dziadkowie płacą alimenty na wnuka?

Kolejność obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

Zasadnym jest zwrócenie uwagi na przepis art. 129 K.r.o., zgodnie z którym – obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Przepis art. 129 § 1 K.r.o. określa kolejność obowiązku alimentacyjnego. Uprawniony do alimentacji nie ma wyboru, od kogo będzie dochodził świadczeń alimentacyjnych, tj. nie może sobie wybrać członka rodziny, który jego zdaniem stanowi najlepszą gwarancję zaspokojenia jego potrzeb ze względu na dobrą sytuację majątkową i zarobkową. Dopiero po spełnieniu przesłanek z art. 132 K.r.o. może zaktualizować się obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności, gdyż obowiązek zobowiązanego w dalszej kolejności ma charakter subsydiarny wobec obowiązku zobowiązanych w bliższej kolejności.

Ustalenie adresu ojca dziecka na potrzeby pozwu o alimenty

Innymi słowy, będzie Pani odpowiadała alimentacyjnie jedynie wówczas, jeżeli osoby przed Panią obowiązane tego obowiązku nie będą spełniać. Nie ma przy tym znaczenia, czy znane jest miejsce pobytu Pani syna. Jako ojciec biologiczny jest on zobowiązany łożyć na dziecko w pierwszej kolejności. Przy aktualnie obowiązujących przepisach brak wiedzy o miejscu zamieszkania ojca nie jest przeszkodą w dochodzeniu alimentów. Po pierwsze, matka dziecka może wskazać ostatni znany jej adres zamieszkania ojca swojego dziecka. Wówczas sąd kieruje pismo na tak wskazany adres. Jeżeli nie uda się dostarczyć pisma, wówczas poczta zwraca je do sądu, a sąd wzywa matkę, by skierowała pismo do komornika i próbował przez tegoż doręczyć mu korespondencję. Jeżeli komornik go nie zastanie, wówczas może za 40 zł zwrócić się do wszelkich instytucji w Państwie z żądaniem udostępnienia takiego adresu – tego rodzaju działania często pomagają i na tak ustalony adres pozew winien być skierowany.

Jak widać, ustawodawca najpierw wymaga, by osoba zobowiązana w pierwszej kolejności realizowała obowiązek alimentacyjny, a nie od razu babcia, która być może jest w stanie płacić na wnuka, ale w tym obowiązku wyprzedza ją ojciec dziecka.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu