Ładowanie...

Czy można zrezygnować z pobierania alimentów na dziecko?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-10-23

Czy istnieje szansa na zrezygnowanie z dalszego pobierania alimentów na dziecko? Z byłą partnerką mamy dobry kontakt, zaproponowała, że zrezygnuje z pobierania alimentów na nasze dziecko. Założyła nową rodzinę i chce się odciąć. Alimenty płacę od 5 lat, ale skoro sami wychodzą z taką propozycją, chciałbym zapytać, czy np. przed notariuszem lub przed sądem była partnerka może wnioskować o takie coś?

Czy można zrezygnować z pobierania alimentów na dziecko?

Obowiązek utrzymywania dziecka

Niestety nie ma takiej możliwości, bowiem do usamodzielnienia się dziecka jest Pan obowiązany uiszczać alimenty na dziecko. Jedyną możliwością jest ewentualne zawarcie ugody – przed sądem lub mediatorem – z formułką, iż rodzice, a wiec Państwo będą pokrywać obowiązek alimentacyjny na dziecko po połowie – bez wskazania wysokości takiego obowiązku. Co do zasady także, niniejsze będzie podlegało ocenie sądu pod kątem dobra dziecka – dlatego zależy to od konkretnego sędziego, czy niniejsze zaakceptuje.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103).

Samodzielne utrzymanie się dziecka

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia.

Minimalne alimenty lub ugoda

Dlatego też, jak Pan widzi, nie można zrzec się czy też uchylić obowiązku alimentacyjnego na małoletnie dziecko. W przedstawionym stanie faktycznym mogą Państwo albo uregulować minimalny obowiązek alimentacyjny, np. 50–100 zł, albo zawrzeć ugodę przed sądem lub przed mediatorem, iż strony będą ponosić obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka po połowie – zależy to jednak od uznania sąd. Proszę jednak spróbować udać się do mediatora i wskazać, iż doszli Państwo do porozumienia i chcą Państwo określić taki obowiązek alimentacyjny – bez wskazania kwoty.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu