Ładowanie...

Matka trwoni alimenty na dziecko - co zrobić?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2022-08-28

Wysyłane przeze mnie na konto matki alimenty na córkę (1250 zł) nie są przeznaczane na jej potrzeby, tylko trwonione przez matkę. Ona dużo pali i pije, nie gotuje, wydaje pieniądze na siebie. Z kieszonkowego, które daje córce na miesiąc (250 zł), musi ona kupować sobie ubrania, sama musi zadbać, aby ugotować sobie ciepły posiłek. Dowiedziałem się o tym niedawno, bo córka wstydziła się o tym mówić. Ona za pół roku skończy 18 lat, ale uważam, że w tej sytuacji nie mogę czekać i muszę zrobić coś już teraz. Co można zrobić w trybie natychmiastowym? Czy istnieje możliwość, aby córka otrzymywała alimenty bezpośrednio ode mnie, mimo że jest jeszcze niepełnoletnia? Rozważaliśmy przeprowadzkę do mnie, ale to poważny krok, bo córka musiałoby zmienić liceum – nie bardzo wchodzi to w grę. Jeśli jednak nie wytrzyma i się do mnie przeprowadzi, czy będę nadal musiał płacić alimenty matce? Czy sąd nie będzie mnie ścigał za nieuiszczanie alimentów matce, mimo iż córka mieszka u mnie? Zdaję sobie sprawę, że uregulowanie tego prawnie będzie trwało, a sprawa jest pilna. Co robić?

Matka trwoni alimenty na dziecko - co zrobić?

Obowiązek alimentacyjny rodzica

Kwestie alimentów reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.). Ustawa nie przewiduje możliwości kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na alimenty. Wynika to z głównych założeń instytucji alimentów – służy ona zaspokajaniu wszelkich potrzeb dziecka, przy czym realizacja tegoż obowiązku może odnosić się do zapłaty określonej kwoty tytułem alimentów lub też do sprawowania osobistej pieczy nad dzieckiem. Stąd też obowiązek alimentacyjny matki może ograniczyć się do osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka, a zakres, w jakim matka może brać udział w kosztach utrzymania, jest ograniczony.

Nie oznacza to dowolności w wydatkowaniu środków. Jeśli matka przeznacza na dziecko znikomą część kwoty alimentów, może to oznaczać, iż potrzeby utrzymania dziecka zmalały, co stanowi podstawę do zmiany ich wysokości. Podstawą żądania zmiany wysokości zasądzonych na rzecz dziecka alimentów jest art. 138 K.r.o. Generalną przesłanką uzasadniającą zmianę wcześniejszego orzeczenia jest zmiana stosunków, przez co między innymi należy rozumieć istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Tym samym rozstrzygnięcie o żądaniu zawartym we wskazanym przepisie wymagało porównania stanu istniejącego w chwili uprawomocnienia się ostatniego orzeczenia regulującego obowiązek alimentacyjny z tym istniejącym w chwili orzekania w niniejszej sprawie.

Podstawą obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci jest przepis art. 133 § 1 K.r.o., na mocy którego rodzice obowiązani są łożyć na dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (...). Koniecznym przy tym jest odwołanie się do treści art. 135 K.r.o., który w § 1 określa wzajemną zależność świadczeń alimentacyjnych od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, natomiast w § 2 stanowi, iż wykonywanie obowiązku alimentacyjnego może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego.

Pozew o obniżenie alimentów na dziecko

Złożenie pozwu o obniżenie alimentów w żaden sposób nie rozwiąże problemu. Bez wątpienia sprawa nie zakończy się w 6 miesięcy, a sąd nie rozpatrzy wniosku o zabezpieczenie. Zmiana miejsca zamieszkania dziecka faktycznie także nie wpłynie na zakres obowiązku alimentacyjnego. Dopiero zmiana miejsca zamieszkania orzeczeniem sądowym mogłaby mieć znaczenie dla kwestii płatności alimentów.

Oczywiście córka może się do Pana przeprowadzić i dzięki temu mieć zapewniony byt, ale matka dziecka będzie mogła wystąpić o przymusową realizację obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na etapie egzekucyjnym będzie Pan mógł powstrzymać jej roszczenia, składając jednocześnie wniosek o zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Rzecz jasna, nie rozwiąże to problemu, ale zawsze stanowi rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu