Ładowanie...

Zakończenie płacenia alimentów przez ojca po ukończeniu szkoły

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-06-16

Mój pełnoletni syn po ukończeniu szkoły nie dostał się na studia, postanowił, że pójdzie do pracy, a w kolejnym roku będzie próbował jeszcze raz. Ojciec syna w związku z tą informacją zażądał zwrotu alimentów za miesiące lipiec–wrzesień i poinformował, że w październiku już nie będzie robił wpłaty na konto syna i tym samym zakończy płacenie alimentów. Zażądał również przesłania kopii świadectwa ukończenia szkoły, gdyż w jego ocenie to był termin, kiedy alimenty powinny ustać, a okres matur i oczekiwania na wyniki się do tego nie kwalifikuje. Czy ma do tego prawo, jak mamy postąpić w tej sytuacji i czy konieczna jest sprawa sądowa o uchylenie alimentów, czy wystarczy np. pisemna informacja od syna, że w tym roku nie będzie kontynuował nauki? Syn jeszcze nie znalazł pracy, więc teoretycznie nie ma środków na utrzymanie, tylko pozostaje na moim. Proszę o poradę, czy wstrzymanie alimentów od ojca tuż po maturze syna było zgodne z prawem?

Zakończenie płacenia alimentów przez ojca po ukończeniu szkoły

Wstrzymanie alimentów – droga oficjalna

W niniejszym przypadku konieczne jest formalnie uchylenie obowiązku alimentacyjnego – albo zawarcie ugody w sprawie przed notariuszem/mediatorem lub skierowanie sprawy do sądu. Niestety pisemne oświadczenia nie odnoszą skutków prawnych. Jeżeli jednak syn jeszcze nie podjął pracy, to alimenty są zasadne – na pewno też nie należy się ojcu zwrot alimentów za czas oczekiwania na wyniki matury i przyjęcia do studiów. Granica w tym zakresie jest bardzo płynna, jednak roszczenia ojca dziecka w mojej ocenie nie są zasadne. Uzasadnieniem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie uprawnionemu usprawiedliwionych środków do życia.

Brak samodzielnego utrzymywania się po maturze

Wskazać jednak trzeba, iż w przypadku dzieci dorosłych obowiązek ten wygląda odmiennie aniżeli w stosunku do dzieci małoletnich. Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku, należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia. Z uwagi na to, jeżeli syn jeszcze nie podjął pracy, a nie zamierza kontynuować nauki i będzie osiągał w miarę wysokie dochody, pozwalające mu na utrzymanie się, to jak najbardziej obowiązek alimentacyjny względem syna powinien zostać zniesiony.

Ugoda alimentacyjna bądź sprawa w sądzie

Jednak w tym zakresie to ojciec powinien wystąpić do sądu z roszczeniem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Z uwagi na powyższe, niniejszego uchylenia należy dokonać formalnie. Pierwszą możliwością jest skierowanie powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego do sądu. Jeżeli jesteście Państwo zgodni, dojdzie do zawarcia ugody na pierwszym terminie. Drugą możliwością jest zawezwanie do próby ugodowej – również skierowane do sądu. Wartość ekonomiczna takiego procesu – opłata sądowa – zależy od płaconych alimentów, bowiem od listopada 2019 r. również opłata taka wzrosła – jednak wszelkie opłaty ponosi ojciec dziecka jako wywodzący roszczenie. Jeżeli jednak chcą Państwo załatwić sprawę szybko, można podpisać notarialną ugodę, gdzie syn zwolni ojca z obowiązku. Następnie niniejszą ugodę należy zatwierdzić przez sąd. Jeżeli jednak nie ma między Państwem porozumienia, proszę poczekać, aż ojciec dziecka skieruje powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego do sądu, który rozstrzygnie, czy istnieją podstawy do uchylenia alimentów.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu