Ładowanie...

Zamieszkanie dziecka z ojcem a dalsze alimenty

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-05-17 • Aktualizacja: 2022-05-22

Jestem 2 lata po rozwodzie. Dzieci według wyroku sądu pozostały przy matce, a ja zostałem obciążony kosztami alimentów, które oczywiście regularnie spłacam. Sytuacja zmieniła się kilka miesięcy temu, kiedy jedno z dzieci zadecydowało, za zgodą matki, że będzie mieszkać ze mną. Aktualnie utrzymuję dziecko, a oprócz tego płacę alimenty na dziecko, które przebywa w moim domu. Jak tę sytuację prawnie rozwiązać i czy mogę domagać się zwrotu alimentów, które do tej pory zapłaciłem za okres, kiedy dziecko mieszkało u mnie? Czy by sprawę usankcjonować, wystarczy umowa notarialna z byłą małżonką, czy muszę wnieść sprawę do sądu?

Zamieszkanie dziecka z ojcem a dalsze alimenty

Zamieszkiwanie dziecka z ojcem płacącym alimenty

Jeżeli dziecko zamieszkuje u Pana, to alimenty przekazywane dla żony są niezasadne i powinien Pan jak najszybciej ukonstytuować ten stan.

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Artykuł 133 § 1 przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103).

Uregulowanie dalszych alimentów

Z uwagi na to, jeżeli dziecko zamieszkuje z Panem, całkowicie nieuzasadnione jest, aby płacił Pan alimenty na dziecko byłej żonie. Ma więc Pan obecnie dwa wyjścia. Może Pan bowiem skierować do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, pozew o uchylenie alimentów. Jednocześnie może Pan złożyć pozew o uregulowanie alimentów, aby były płatne do Pana rąk. Jeżeli jednak są Państwo zgodni w powyższej kwestii, mogą się Państwo udać do mediatora, z którym sporządzą Państwo umowę w tym zakresie, a on skieruje ją do sądu w celu nadania klauzuli wykonalności. Postępowanie przed mediatorem jest oczywiście szybsze i tańsze, dlatego polecam tę kwestię. Listę mediatorów z Pana regionu znajdzie Pan na stronie sądu rejonowego miejsca zamieszkania. Co do zwrotu alimentów – może Pan złożyć pozew o zwrot świadczenia nienależnego, ale co do zasady, z uwagi na liczne orzecznictwo w tej kwestii, zwrot alimentów przysługuje niezwykle rzadko.

Sądy bowiem powołują się na zasady współżycia społecznego, kwestie rodzinne i zużycie tych środków na potrzeby rodzinne – co do zasady sądy nie przysądzają więc takiego zwrotu. Jeżeli dziecko mieszka u Pana, to Pan powinien był zadbać o jak najszybsze uchylenie tego obowiązku.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu