Ładowanie...

Ugoda z synem o uchylenie alimentów a zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2024-05-07

Od 14 lat płacę alimenty na syna z poprzedniego małżeństwa. Syn 2 lata temu osiągnął pełnoletność. 4 lata temu podupadłem znacząco na zdrowiu, do tego stopnia, że nie jestem w stanie podjąć pracy. Od tego czasu utrzymuje mnie moja druga żona. Ja nic nie wnoszę do domowego budżetu. To żona z własnych pieniędzy wysyła alimenty na mojego syna. Rozmawiałem z dorosłym synem. Syn zgadza się na sporządzenie ugody w sprawie uchylenia alimentów. Czy spisanie pomiędzy nami takiego porozumienia zagwarantuje mi zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego?

Ugoda z synem o uchylenie alimentów a zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

Ugoda w sprawie alimentów

Uchylenie alimentów orzeczonych w wyroku rozwodowym może nastąpić na drodze postępowania sądowego (co powoduje uchylenie wykonalności wyroku rozwodowego w zakresie alimentów) oraz na drodze pozasądowej, co stanowi porozumienie między Panem a synem, które to jednak porozumienie nie pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zawrzeć ugodę z synem, ale trzeba mieć świadomość, że syn w każdym momencie może np. wycofać się z ugody i domagać się alimentów. Formalnie zatem pewniejsze jest postępowanie sądowe, ale by mogło zostać wszczęte, trzeba uiścić opłatę sądową, która jest zależna od rocznej wysokości alimentów. Zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach o prawa majątkowepobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych”.

Rekapitulując, drogi są dwie, ale tylko jedna daje stuprocentową gwarancję. Oczywiście wiele zależy od stanu zrozumienia Pańskiej sytuacji przez syna, wzajemnego zaufania pomiędzy Państwem. Z perspektywy kilkunastu lat w zawodzie w wielu przypadkach wystarczy porozumienie, ale jak już wspomniałem, wiele zależy od zaufania między stronami porozumienia.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

Przykład 1 - Choroba i zmiana warunków finansowych

Piotr, po rozwiązaniu swojego pierwszego małżeństwa, od 2009 roku regularnie płacił alimenty na swojego syna Jakuba. Jednak w 2020 roku Piotr znacząco zachorował, co uniemożliwiło mu dalszą pracę. Od tego czasu jego druga żona, Marta, przejęła obowiązek finansowania domu, w tym wysyłania alimentów na Jakuba. Z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia i brak możliwości zarobkowania, Piotr postanowił porozmawiać z dorosłym już synem o zmianie warunków alimentacyjnych.

 

Przykład 2 - Ustalanie ugody z dorosłym dzieckiem

Po osiągnięciu pełnoletności przez Jakuba, Piotr zdecydował się na negocjacje dotyczące ugody alimentacyjnej. Rozmawiał z synem, który wykazał zrozumienie dla trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej ojca. Zaproponowali, że sporządzą porozumienie, które zwolni Piotra z dalszego obowiązku alimentacyjnego. Syn zgodził się na ugodę, mając na uwadze zmienione okoliczności życiowe ojca.

 

Przykład 3 - Formalne procedury i ryzyka ugody pozasądowej

Mimo zgody syna na porozumienie, Piotr jest świadom ryzyka związanego z brakiem formalnego uregulowania kwestii alimentów w sądzie. Istnieje możliwość, że syn w przyszłości mógłby zmienić decyzję i domagać się wznowienia wypłat. Z tego powodu Piotr rozważa złożenie wniosku do sądu o formalne uchylenie wyroku alimentacyjnego, co zapewniłoby pełną pewność prawną obu stronom, lecz wiązałoby się również z dodatkowymi kosztami sądowymi.

Te przykłady ilustrują, jak różnorodne mogą być podejścia do ugody alimentacyjnej w zmieniających się okolicznościach życiowych i jak ważne jest posiadanie zarówno wzajemnego zaufania, jak i formalnej gwarancji zakończenia obowiązków alimentacyjnych.

Podsumowanie

W artykule omówiono zagadnienie ugody w sprawie alimentów, podkreślając zarówno możliwości porozumienia pozasądowego, jak i formalne procedury sądowe. Zwrócono uwagę na ryzyka i zalety obu opcji, w kontekście zmieniających się warunków życiowych płatnika alimentów. Przedstawiono także istotne aspekty prawne i finansowe związane z procedurą uchylenia wyroku alimentacyjnego, co pozwala na świadome podjęcie decyzji w tej delikatnej kwestii.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w sporządzeniu pism związanych z alimentami? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online z doświadczonymi prawnikami, którzy pomogą Ci w zrozumieniu Twoich praw i obowiązków oraz przygotują niezbędne dokumenty. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu