Ładowanie...

Ugoda w sprawie uchylenia alimentów a zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2023-04-02

Od 2009 r. płacę alimenty na syna z poprzedniego małżeństwa. Syn w 2022 r. osiągnął pełnoletność. W czerwcu 2020 r. podupadłem znacząco na zdrowiu, do tego stopnia, że nie jestem w stanie podjąć pracy. Od tego czasu utrzymuje mnie moja druga żona. Ja nic nie wnoszę do domowego budżetu. To żona z własnych pieniędzy wysyła alimenty na mojego syna. Rozmawiałem z dorosłym synem. Syn zgadza się na sporządzenie ugody w sprawie uchylenia alimentów. Czy spisanie pomiędzy nami takiego porozumienia zagwarantuje mi zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego?

Ugoda w sprawie uchylenia alimentów a zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Ugoda w sprawie alimentów

Uchylenie alimentów orzeczonych w wyroku rozwodowym może nastąpić na drodze postępowania sądowego (co powoduje uchylenie wykonalności wyroku rozwodowego w zakresie alimentów) oraz na drodze pozasądowej, co stanowi porozumienie między Panem a synem, które to jednak porozumienie nie pozbawia wykonalności tytułu wykonawczego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by zawrzeć ugodę z synem, ale trzeba mieć świadomość, że syn w każdym momencie może np. wycofać się z ugody i domagać się alimentów. Formalnie zatem pewniejsze jest postępowanie sądowe, ale by mogło zostać wszczęte, trzeba uiścić opłatę sądową, która jest zależna od rocznej wysokości alimentów. Zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach o prawa majątkowe „pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych”.

Rekapitulując, drogi są dwie, ale tylko jedna daje stuprocentową gwarancję. Oczywiście wiele zależy od stanu zrozumienia Pańskiej sytuacji przez syna, wzajemnego zaufania pomiędzy Państwem. Z perspektywy kilkunastu lat w zawodzie w wielu przypadkach wystarczy porozumienie, ale jak już wspomniałem, wiele zależy od zaufania między stronami porozumienia.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu