Ładowanie...

Czy można odzyskać depozyt sądowy?

Autor: Kamil Kiecana • Opublikowane: 2024-05-15

Prawie dwa lata temu wystąpiła u mnie zaległość w płaceniu alimentów. Do komornika trafił wniosek egzekucyjny i rozpoczęło się postępowanie. Gdy się o tym dowiedziałem, spłaciłem zaległość i wpłaciłem 6-miesięczny depozyt, żeby oszczędzić na comiesięcznych kosztach komorniczych. Od tego czasu płacę regularnie. Czy mogę uzyskać zwrot depozytu? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Czy można odzyskać depozyt sądowy?

Możliwość umorzenia egzekucji komorniczej

Zgodnie z art. 883 Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

§ 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję”.

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego: „Art. 883 § 2 dotyczy dłużnika zobowiązanego do uiszczania świadczeń okresowych, np. renty, alimentów. Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości pod dwoma warunkami, a mianowicie:

1) jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne,

2) złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń okresowych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania jej” (Z. Świeboda, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004, art. 883.).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie zwrotu depozytu sądowego a alimenty

Po złożeniu przez Pana do depozytu sumy równającej się sumie świadczeń za sześć miesięcy komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, jednakże tytuł wykonawczy pozostał w aktach sprawy egzekucyjnej. Dzięki temu w przypadku, gdyby popadł Pan w zwłokę, komornik dokona wszczęcia postępowania, pobierając środki w pierwszej kolejności z depozytu sądowego. Powyższa kwota złożona na rachunek depozytowy powinna być zatrzymana przez cały czas, w którym będzie Pan zobowiązany do płacenia alimentów.

Jeśli wybrałby Pan obecnie środki z depozytu, komornik wszcząłby postępowanie egzekucyjne i wygenerowane zostałyby dodatkowe koszty egzekucyjne. Dokonałby on też zapewne nowego zajęcia np. wynagrodzenia za pracę. Jednak nie ma podstaw prawnych do złożenia wniosku o zwrot depozytu. Depozyt jest zabezpieczeniem należności wymagalnych w przyszłości i zostanie zwrócony już po wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Opóźnienia w płatnościach czynszu
Pan Adam, zwykle terminowy w opłacaniu czynszu, przez trudną sytuację życiową zalegał z dwoma kolejnymi płatnościami. Dowiedział się o możliwości złożenia depozytu gwarancyjnego, który pokryłby półroczne zobowiązania, aby uniknąć egzekucji komorniczej i dodatkowych kosztów. Po uregulowaniu zaległości i złożeniu depozytu, regularnie opłacał czynsz. Przy zakończeniu najmu zastanawiał się, jak i kiedy może ubiegać się o zwrot zdeponowanych środków.

 

Zaległości podatkowe
Pani Katarzyna miała zaległości podatkowe, przez co skarbówka rozpoczęła procedurę egzekucyjną. Aby temu zapobiec, wpłaciła odpowiednią sumę na depozyt komorniczy, co pozwoliło na umorzenie postępowania. Regularnie regulując swoje zobowiązania, zaczęła się zastanawiać nad odzyskaniem środków z depozytu, aby ulżyć swojej sytuacji finansowej.

 

Zaległości alimentacyjne
Po rozwodzie, pan Michał miał trudności z regularnym płaceniem alimentów na swoje dzieci. Kiedy sprawa trafiła do komornika, aby uniknąć ciągłych kosztów komorniczych, Michał zdecydował się na wpłatę depozytu na sześć miesięcy z góry. Dzięki temu udało mu się ustabilizować swoje finanse i kontynuować płatności bez dalszych komplikacji. Po pewnym czasie zaczął rozważać, w jaki sposób mógłby odzyskać zdeponowane środki.

Podsumowanie

Podsumowanie artykułu: Wprowadzenie depozytu komorniczego to skuteczny sposób na uniknięcie ciągłych kosztów związanych z egzekucją alimentów czy innych świadczeń okresowych. Po złożeniu odpowiedniej sumy na rachunek depozytowy, dłużnik może uzyskać umorzenie postępowania, zabezpieczając się przed przyszłymi zaległościami. Jednakże, depozyt jest formą zabezpieczenia i zwracany jest dopiero po wygaśnięciu obowiązku, co oznacza, że środki te nie są dostępne do dyspozycji dłużnika na bieżąco.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pism związanych z depozytem komorniczym? Skorzystaj z naszych usług – oferujemy profesjonalne konsultacje online i wsparcie w redagowaniu dokumentów, abyś mógł skutecznie zarządzać swoimi zobowiązaniami finansowymi. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004, art. 883.), Z. Świeboda

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu