Ładowanie...

Zwrot depozytu sądowego wpłaconego na poczet alimentów

Autor: Kamil Kiecana • Opublikowane: 2023-02-09

Prawie dwa lata temu wystąpiła u mnie zaległość w płaceniu alimentów. Do komornika trafił wniosek egzekucyjny i rozpoczęło się postępowanie. Gdy się o tym dowiedziałem, spłaciłem zaległość i wpłaciłem 6-miesięczny depozyt, żeby oszczędzić na comiesięcznych kosztach komorniczych. Od tego czasu płacę regularnie. Czy mogę uzyskać zwrot depozytu? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Zwrot depozytu sądowego wpłaconego na poczet alimentów

Możliwość umorzenia egzekucji komorniczej

Zgodnie z art. 883 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

§ 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję”.

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego: „Art. 883 § 2 dotyczy dłużnika zobowiązanego do uiszczania świadczeń okresowych, np. renty, alimentów. Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości pod dwoma warunkami, a mianowicie:

1) jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne,

2) złoży do depozytu sądowego sumę równającą się sumie świadczeń okresowych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania jej” (Z. Świeboda, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004, art. 883.).

Uzyskanie zwrotu depozytu sądowego a alimenty

Po złożeniu przez Pana do depozytu sumy równającej się sumie świadczeń za sześć miesięcy komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, jednakże tytuł wykonawczy pozostał w aktach sprawy egzekucyjnej. Dzięki temu w przypadku, gdyby popadł Pan w zwłokę, komornik dokona wszczęcia postępowania, pobierając środki w pierwszej kolejności z depozytu sądowego. Powyższa kwota złożona na rachunek depozytowy powinna być zatrzymana przez cały czas, w którym będzie Pan zobowiązany do płacenia alimentów.

Jeśli wybrałby Pan obecnie środki z depozytu, komornik wszcząłby postępowanie egzekucyjne i wygenerowane zostałyby dodatkowe koszty egzekucyjne. Dokonałby on też zapewne nowego zajęcia np. wynagrodzenia za pracę. Jednak nie ma podstaw prawnych do złożenia wniosku o zwrot depozytu. Depozyt jest zabezpieczeniem należności wymagalnych w przyszłości i zostanie zwrócony już po wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu