Ładowanie...

Zwolnienie ojca z obowiązku płacenia alimentów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2024-06-04

Chciałbym zwolnić ojca z obowiązku płacenia na mnie alimentów. Ze względna na to, że jestem usamodzielniony, mam pracę i niedługo będę kończył studia, po prostu ich już nie potrzebuje. Z tego co wiem, zgodnie z prawem nie mogę dobrowolnie zrezygnować z alimentów. Pierwsze pytanie brzmi, jak przebiega proces sądowy w sytuacji, w której nie ma konfliktu między stronami (zgaduję, że ojciec nie będzie sprawiał tutaj problemów ale nie wiem tego na 100%), i czy do rozprawy w ogóle dochodzi? Czy sąd po prostu nie wyda decyzji po otrzymaniu pozwu i odpowiedzi pozwanego?

Drugie pytanie dotyczy treści samego pozwu. Czy muszę w pozwie w jakiś sposób udowodnić, że jestem w stanie sam się utrzymać? Czy wystarczy, że w pozwie napiszę że mam pracę, jestem w stanie sam się utrzymać, kończę studia i alimenty nie są mi potrzebne? Wolałbym podawać najmniej informacji, jak to tylko możliwe. Nie chcę podawać do informacji mojego ojca, gdzie pracuję i ile zarabiam.
Ze względu na to, że od kilkunastu lat nie utrzymuje kontaktów z ojcem, a jest on osobą bardzo problematyczną i konfliktową, z góry odrzucam wszelkie pozasądowe możliwości rozwiązania tej sprawy. Tę sprawę trzeba załatwić w sposób formalny.

Zwolnienie ojca z obowiązku płacenia alimentów

Obowiązek alimentacyjny i jego zakończenie

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice są zobowiązani do uiszczania świadczeń alimentacyjnych względem swych dzieci, które nie są w stanie się samodzielnie utrzymać.

Zacznę od tego, że nie ma Pan obowiązku występowania z jakąkolwiek inicjatywą w tym kierunku. To leży wyłącznie w interesie ojca. Proszę napisać ojcu pismo, że nie chce Pan od niego alimentów, i na tym Pana rola może się skończyć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie można zrzec się prawa do alimentów, nawet dorosłe dziecko nie może zrzec się alimentów.

Może Pan zrezygnować z egzekwowania alimentów, ale obowiązek ustalony wyrokiem sądu może zostać zniesiony/zmieniony tylko wyrokiem sądu.

Ugoda pozasądowa

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Co prawda ustalenie obowiązku alimentacyjnego możliwe jest w orzeczeniu sądowym lub w umowie, można by sądzić, że zakończenie obowiązku alimentacyjnego też może tak nastąpić, jednak aby można byłoby definitywnie uchylić obowiązek, należałoby wnieść powództwo do sądu lub zawrzeć ugodę sądową lub pozasądową, ale zatwierdzoną później przez sąd.

Ugoda pozasądowa ma charakter umowy. Istotę ugody określa art. 917 Kodeksu cywilnego. Jednym z jej elementów jest „czynienie sobie przez strony wzajemnych ustępstw” i między innymi zapewnienie wykonania roszczeń. Jest zasadą, że zawarta przez strony stosunku cywilnoprawnego ugoda pozasądowa wiąże strony, z zastrzeżeniem – stosownie do okoliczności – dopuszczalności uchylenia się od jej skutków prawnych (art. 918, art. 82–83, 87 Kodeksu cywilnego). Do ugody mają bowiem zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące czynności prawnych. W odróżnieniu od ugody sądowej (art. 10, 184 i nast., 223 oraz art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego) ugoda pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym. Wywiera jedynie skutki wynikające z faktu „rzeczy ugodzonej”.

Potem sąd musi zatwierdzić ugodę.

Art. 18314. Zatwierdzenie przez sąd ugody zawartej przed mediatorem – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego: „jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313złożenie protokołu z przebiegu mediacji w sądzie, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sądowa ugoda dotycząca dobrowolnego zrezygnowania z alimentów

Można także złożyć w sądzie zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, określać strony postępowania – wnioskodawcę (wzywający: imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania i numer PESEL), a także przeciwnika (imię, nazwisko i aktualny adres zamieszkania).

W przypadku braku sprzeciwu obu stron takie postępowanie to formalność. Sąd może wydać postanowienie bez przeprowadzania rozprawy, mając stanowiska obu stron na piśmie.

Wystarczą oświadczenia stron, nie ma potrzeby wykazywania swoich dochodów. Skoro uprawniony do alimentów twierdzi, że zakończył edukację, usamodzielnił się i osiąga dochody, to sąd nie musi przeprowadzać w tym zakresie postępowania dowodowego.

Przykłady

 
Tomasz – usamodzielniony student

Tomasz, lat 24, jest studentem ostatniego roku studiów informatycznych. Od dwóch lat pracuje na pełen etat jako programista w renomowanej firmie IT, zarabiając wystarczająco na swoje utrzymanie i dodatkowe wydatki. Tomasz uznał, że dalsze otrzymywanie alimentów od ojca jest niepotrzebne i postanowił podjąć kroki w celu ich zniesienia. Wysłał do ojca pismo, informując o swojej sytuacji i braku potrzeby dalszego wsparcia finansowego. Ojciec, pomimo początkowych obaw, zgodził się z decyzją syna. Tomasz złożył pozew do sądu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, załączając zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach. Sąd, mając na uwadze zgodne stanowisko obu stron, wydał postanowienie bez potrzeby przeprowadzania rozprawy.

 
Agnieszka – samodzielna matka

Agnieszka, 28-letnia matka dwójki dzieci, od kilku lat mieszka samodzielnie i prowadzi własną działalność gospodarczą. Alimenty od ojca przestały być jej potrzebne, gdyż jej dochody są stabilne i wystarczające na pokrycie wszelkich wydatków. Po wielu latach braku kontaktu z ojcem, Agnieszka postanowiła formalnie zakończyć jego obowiązek alimentacyjny. Wysłała ojcu pismo, w którym poinformowała o swojej sytuacji i zamiarze złożenia pozwu. Ojciec, choć był początkowo niechętny, ostatecznie zgodził się na rozwiązanie tej sprawy formalnie. Agnieszka złożyła pozew do sądu, w którym przedstawiła dowody na swoje dochody oraz fakt, że jest w pełni samodzielna. Sąd, po zapoznaniu się z dokumentami i brakiem sprzeciwu ze strony ojca, uchylił obowiązek alimentacyjny.

 
Marek – młody przedsiębiorca

Marek, 26-letni przedsiębiorca, od kilku lat prowadzi własną firmę z dużymi sukcesami. Jego dochody są na tyle wysokie, że dalsze otrzymywanie alimentów od ojca jest zbędne. Marek postanowił zakończyć ten obowiązek, aby jego ojciec mógł swobodnie dysponować swoimi finansami. Skontaktował się z ojcem, informując go o swojej decyzji i zamiarze złożenia odpowiedniego wniosku do sądu. Ojciec nie miał zastrzeżeń i zgodził się na taki krok. Marek złożył pozew do sądu, dołączając dokumenty potwierdzające jego dochody i stabilną sytuację finansową. Sąd, widząc zgodne stanowisko obu stron i przedstawione dowody, wydał decyzję o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego bez potrzeby przeprowadzania rozprawy.

Podsumowanie

 

Zakończenie obowiązku alimentacyjnego w przypadku usamodzielnienia się dziecka jest możliwe, lecz wymaga formalnego postępowania sądowego. Ważne jest, aby przedstawić dowody na swoją samodzielność finansową oraz uzyskać zgodę drugiej strony. W większości przypadków sąd może wydać decyzję bez przeprowadzania rozprawy, jeśli obie strony są zgodne.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie zniesienia obowiązku alimentacyjnego lub napisania pisma procesowego? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online – szybko, profesjonalnie i bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu