Ładowanie...

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego - czy pozwany musi pojawić się na rozprawie?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-10-15

Moje pytanie dotyczy uchylenia alimentów. Ojciec wniósł pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, bo skończyłem 21 lat. Niestety przez to, że mieszkam za granicą, nie mogłem odebrać listu z sądu. Chciałbym, żeby w domu rodzinnym mogła go odebrać moja mama. Czy to możliwe? Czy rozprawa może odbyć się bez mojej obecności? Nie jestem w stanie się na niej pojawić.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego - czy pozwany musi pojawić się na rozprawie?

Odebranie listu poleconego z sądu

W pierwszej kolejności wskazuję, iż jeżeli nie ustanowił Pan na rzecz mamy pełnomocnictwa pocztowego, to niestety nie będzie ona mogła odebrać przesyłki poleconej z sądu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zadzwonił Pan do sądu, w którym toczy się postępowanie, ustalił sygnaturę sprawy i kontaktował się z sądem za pomocą wiadomości e-mail.

Z uwagi na wcześniejszy stan epidemii sądy obecnie wysyłają także pisma mailowo. Istnieje także możliwość uczestniczenia w rozprawie zdalnie – może więc Pan aktywnie uczestniczyć w procesie także poza granicami kraju.

Wyrok zaoczny w sprawie o alimenty

Proszę jednak zająć stanowisko w procesie – skontaktować się z sądem i przedstawić w piśmie swoje twierdzenia, albowiem w przypadku bierności w postępowaniu może dojść do wydania wyroku zaocznego. Jeżeli dojdzie do wydania wyroku zaocznego – może Pan złożyć sprzeciw. Zgodnie bowiem z art. 344 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

§ 2. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz twierdzenia i dowody. Przepis art. 20512 § 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 3. Sąd odrzuca sprzeciw niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania”.

Po złożeniu sprzeciwu sąd skierowałby sprawę na rozprawę i postępowanie rozpoczęłoby się na nowo. Jednak obecnie, jeżeli doszło jedynie do doręczenia Panu pozwu, proszę zadzwonić do sądu, ustalić sygnaturę sprawy i zwrócić się do sądu za pomocą wiadomości e-mail lub listownie z prośbą, aby kierował do Pana wszelkie pisma na pocztę elektroniczną. Proszę również złożyć wniosek o możliwość uczestniczenia w rozprawie w formie zdalnej.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu