Ładowanie...

Alimenty z funduszu alimentacyjnego a wpłaty od ojca dzieci, czy trzeba zwrócić pieniądze?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-10-29

Mój były mąż od lat nie płaci alimentów. Pobieram więc świadczenie na córki z funduszu alimentacyjny. Ostatnio go aresztowano i przy tej okazji oznajmił, że alimenty płacił. Tym czasem córki otrzymywały niewielkie kieszonkowe na swoje konta, a ja od czasu do czasu na moje konto zwrot np. za kupno córce telefonu czy lekcje jazdy konnej, którą on zgodził się finansować. Żadne z wymienionych wpłat nie były oznaczone tytułem alimentów. Teraz usłyszałam, że prawdopodobnie będę musiała zwrócić pieniądze do funduszu, gdyż otrzymywałam alimenty od byłego męża. Czy to prawda? Co powinnam zrobić?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego a wpłaty od ojca dzieci, czy trzeba zwrócić pieniądze?

Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: Ilekroć w ustawie jest mowa o: nienależnie pobranym świadczeniu – oznacza to świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,

c) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,

d) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,

e) (uchylona)

f) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję,

g) wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b.

Dowody, że to kieszonkowe a nie były alimenty

Wobec tego, jak Pani widzi, a w szczególności mając na uwadze zapis lit. d przywołanego przepisu, jeżeli mąż przelewał Pani jakieś środki pieniężne i wskazał, że były to alimenty, to może się tak zdarzyć, że będą uznane jako świadczenie nienależne i będzie Pani obowiązana je zwrócić. Proszę więc zbierać już materiał dowodowy, wskazując, iż sporadycznie przelewane kwoty nie były alimentami, a były to środki na inne zakupy, które dodatkowo Państwo ustalaliście. Dodam jeszcze, że alimenty do 18 roku życia muszą być płacone do Pani rąk, jeżeli płacone były na konto dzieci, to, moim zdaniem, powinna Pani wykazać, że nie były to alimenty.

Oprócz tego, gdy otrzyma Pani decyzję o konieczności zwrotu, może Pani wnioskować o umorzenie takiej kwoty, rozłożenie na raty lub odroczenie pławności. Proszę też mieć na uwadze, iż roszczenie o zwrot przedawnia się z upływem 3 lat od dnia ostateczności decyzji, a po upływie lat 10 nie wydaje się decyzji o zwrot.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu