Ładowanie...

Pozew o alimenty w Polsce na dziecko zamieszkałe w UK

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-11-12

Ja i mój były partner (również Polak) mamy dziecko (urodzone w UK). Mieszkamy w UK. Przez wiele lat nie płacił mi alimentów. Zaczął jakieś 3 lata temu. Od paru miesięcy nie płaci i wyjechał do Polski. Czy mogę złożyć pozew o alimenty w Polsce?

Pozew o alimenty w Polsce na dziecko zamieszkałe w UK

Pozew o alimenty poza miejscem zamieszkania

Co do zasady, jeżeli zamieszkuje Pani z dzieckiem w innym kraju, to powinna Pani dochodzić swoich uprawnień w miejscu zamieszkania dziecka. Jednak jeżeli czasowo przebywa Pani w innym kraju i wraca okazjonalnie do Polski, a chciałaby Pani, aby alimenty dochodzone były w złotówkach, to może Pani złożyć pozew o alimenty w Polsce. Proszę mieć jednak na uwadze, że ze względu na przebywanie poza granicami Polski może być dla Pani utrudnione prowadzenie sprawy w Polsce. Jeżeli jednak czasowo przyjeżdża Pani do Polski i ma tu Pani miejsce pobytu, to może Pani takie powództwo złożyć.

Proszę mieć na uwadze art. 42 Kodeksu postępowania cywilnego – „Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej”. Z uwagi na to polska procedura cywilna wymaga, aby dziecko miało miejsce zamieszkania w Polsce – dlatego w wielu przypadkach wystarczy, aby posiadała tu Pani wraz z dzieckiem miejsce zamieszkania np. u rodziny.

Zakres świadczeń alimentacyjnych

Zgodnie natomiast z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka. W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Sąd Najwyższy podkreśla, że rodzice zobowiązani są dzielić się z małoletnimi dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokojenie potrzeb dziecka może wymagać naruszenia przez rodziców substancji ich majątku.

„Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obejmuje dostarczanie nie tylko środków utrzymania, lecz także wychowania. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku, należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia” (red. Osajda, Komentarz art. 133 K.r.io.).

W związku z tym, jeżeli jest Pani w stanie pojawiać się w Polsce, może Pani złożyć taki pozew.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu