Ładowanie...

Czy poprawa sytuacji materialnej stanowi podstawę do podwyższenia alimentów?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-12-08

Stan faktyczny – planowany ślub. Przyszły małżonek jest po rozwodzie. Partner płaci alimenty byłej żonie (rozwód z orzeczeniem o jego winie). Czy była żona może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie wysokości alimentów ze względu na fakt, iż po ślubie sytuacja materialna byłego męża się poprawi (dochody przyszłej żony są znacząco wyższe niż dochody partnera w dniu naliczenia alimentów)? Jeśli tak, to czy intercyza (całkowita rozdzielność) zawarta przed ślubem, nie dopuści do takiej możliwości? Czy w przypadku śmierci przyszłego męża eksżona może wnioskować o wypłatę alimentów od nowej żony?

Czy poprawa sytuacji materialnej stanowi podstawę do podwyższenia alimentów?

Zmiana wysokości alimentów

Niestety, ale polepszenie statusu osoby zobowiązanej do alimentów stanowi podstawę do podwyższenia alimentów, jeśli dodatkowo zmienią się potrzeby dziecka. W świetle przepisu art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) podstawą zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego może być zmiana stosunków, jaka zaszła po ostatniej konkretyzacji tego obowiązku. Na zmianę stosunków składa się zmiana potrzeb uprawnionego do świadczeń oraz zmiana możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego (art. 135 § 1 K.r.io.).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy oddzielnie” (uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86). Dla oceny czy po orzeczeniu obowiązku alimentacyjnego nastąpiła istotna zmiana stosunków w rozumieniu przepisu art. 138 K.r.io., należy brać pod uwagę, czy aktualne warunki materialne, okoliczności składające się na sytuację ekonomiczną stron mają charakter trwały na tle ich ogólnej sytuacji życiowej.

Dochodzenie alimentów od aktualnej żony eksmęża

Pani dochody nie wpływają automatycznie i matematycznie na zmianę alimentów, ale obowiązek dostarczania sobie źródeł utrzymania między małżonkami niestety wpływa na możliwości i sytuację materialną Pani przyszłego męża. Rozdzielność majątkowa nie ma tu nic do rzeczy.

Możliwość dochodzenia alimentów od Pani po śmierci Pani męża jest w zasadzie niemożliwym scenariuszem, a to z racji kolejności osób zobowiązanych do alimentowania dziecka. Po pierwsze według linii pokrewieństwa obowiązek alimentacyjny obciąża najpierw krewnych w linii prostej bez ograniczeń. W pierwszej kolejności alimenty obciążają zstępnych przed wstępnymi tzn. dzieci, wnuki względem rodziców i dziadków, a dopiero potem rodziców, dziadków względem ich dzieci lub wnuków.

Pani nie będzie w żaden sposób spokrewniona z dzieckiem Pani męża. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża osoby wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w kolejności w nim przedstawionej. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

„Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami” (art. 132 K.r.io.).

Te same zasady obowiązują w stosunku do eksmałżonków.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu