Ładowanie...

Alimenty przy opiece naprzemiennej

Autor: Karolina Grygorcewicz • Opublikowane: 2023-12-28 • Aktualizacja: 2024-06-12

Jakie alimenty mogę uzyskać na dwójkę dzieci przy opiece naprzemiennej? Mój były partner ma cztery razy wyższe wynagrodzenie ode mnie. Chciałabym, żeby dotychczasowy standard życia synów się nie zmienił.

Alimenty przy opiece naprzemiennej

Alimenty na dziecko przy opiece naprzemiennej

Wiadome jest, że przebywając u każdego z rodziców w ramach opieki naprzemiennej, dziecko będzie utrzymywane przez rodzica, u którego aktualnie się znajduje i w ten sposób rodzice będą realizować obowiązek alimentacyjny. Dlatego też z reguły alimenty przy opiece naprzemiennej należne od rodziców na rzecz dziecka zostają zniesione, co często strony uzgadniają w porozumieniu rodzicielskim.

W sytuacji, gdy kwestii tej nie reguluje porozumienie, a jedna ze stron miałaby względem drugiej roszczenie o alimenty na rzecz dziecka, to wówczas sąd decyduje o ustaleniu alimentów uiszczanych przez jednego rodzica do rąk drugiego, nawet jeśli ustanowiona została opieka naprzemienna. Podobnie w sytuacji dysproporcji w zarobkach rodziców celem utrzymania równego poziomu życia małoletniego dziecka.

Zatem, gdyby chciała Pani uregulować tę kwestię sądownie (przy opiece naprzemiennej), może Pani spodziewać się w zasadzie jednego z dwóch rodzajów rozstrzygnięć:

1. sąd może zobowiązać jednego z rodziców do płacenia alimentów na dziecko (dysproporcja majątkowa);

2. sąd może w ogóle znieść obowiązek płacenia alimentów (brak dysproporcji majątkowej).

Jeśli między Państwa dochodami (lub majątkami) istnieją znaczne dysproporcje (o czym Pani pisze), to sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na zamożniejszą stronę.

Podsumowując, sąd, decydując o alimentach w przypadku opieki naprzemiennej, bierze pod uwagę sytuację materialną obojga rodziców – aby zapewnić dziecku właściwy poziom życia, często zasądza się alimenty na korzyść tego rodzica, który ma gorsze warunki materialne. Trudno jednak tutaj o wskazanie konkretnej kwoty, bo nie istnieją tu żadne widełki. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie wysokości alimentów przez sąd

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby zawarcie pomiędzy Państwem porozumienia rodzicielskiego, w którym uregulowalibyście Państwo kwestię alimentów i ich wysokości. W przeciwnym razie będzie musiał to ustalić sąd w postępowaniu. Wówczas na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie (np. przesłuchanie stron, zeznania świadków, dokumenty) będzie starał się ustalić, czy pomiędzy Pani majątkiem a majątkiem byłego partnera faktycznie istnieje znaczna dysproporcja, czyli taka, która uzasadnia przyznanie alimentów, aby poziom życia dzieci był właściwy. Jeśli natomiast przyznanie alimentów będzie zasadne, wówczas sąd będzie miarkował ich wysokość, mając na względzie m.in. możliwości zarobkowe byłego partnera, posiadany przez niego majątek, jego poziom życia, wysokość ponoszonych kosztów utrzymania, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, wykonywany zawód, liczbę dzieci na utrzymaniu i innych członków rodziny.

Zgodnie z ugruntowanymi poglądami judykatury i doktryny prawniczej dopiero ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a następnie porównanie tych wartości umożliwia stwierdzenie, czy i w jakim zakresie potrzeby uprawnionego mogą być zaspokojone przez zobowiązanego.

Przykłady

 

Anna i Paweł - nierówne zarobki i decyzja sądu Anna i Paweł mają dwoje dzieci, 7-letnią Klarę i 10-letniego Michała. Po rozwodzie uzgodnili opiekę naprzemienną. Paweł zarabia cztery razy więcej niż Anna. Zgodnie z ich porozumieniem rodzicielskim każde z nich ponosi koszty utrzymania dzieci, gdy te przebywają pod ich opieką. Jednakże, Anna zauważyła, że nie jest w stanie zapewnić dzieciom takiego samego standardu życia jak Paweł. W związku z tym, wystąpiła do sądu o alimenty. Sąd, po przeanalizowaniu ich sytuacji finansowej, nakazał Pawłowi płacenie alimentów, aby utrzymać równy poziom życia dzieci w obu domach.

 

Joanna i Marek - porozumienie bez sądu Joanna i Marek mają 6-letniego syna, Kacpra. Mimo rozwodu, utrzymują przyjazne relacje i uzgodnili opiekę naprzemienną. Marek jest dobrze zarabiającym inżynierem, podczas gdy Joanna pracuje na pół etatu w sklepie. Zrozumieli, że dla dobra Kacpra ważne jest, aby miał on taki sam standard życia u obojga rodziców. Uzgodnili, że Marek będzie przekazywał Joannie ustaloną kwotę alimentów co miesiąc, aby pomóc w pokryciu kosztów związanych z wychowaniem syna, bez konieczności angażowania sądu.

 

Ewa i Tomasz - decyzja sądu o zniesieniu alimentów Ewa i Tomasz mają 9-letnią córkę, Zosię. Po rozwodzie oboje zgodzili się na opiekę naprzemienną. Tomasz pracuje jako menedżer, a Ewa jest nauczycielką. Ich zarobki są porównywalne, co sprawia, że oboje mogą zapewnić Zosi podobny standard życia. Ewa chciała, aby Tomasz płacił alimenty, ale Tomasz się nie zgodził. Sąd, po przeanalizowaniu ich sytuacji materialnej i zarobkowej, zdecydował o zniesieniu obowiązku alimentacyjnego, uznając, że brak jest znacznej dysproporcji majątkowej i oboje rodzice mogą równomiernie dbać o potrzeby Zosi.

Podsumowanie

 

W przypadku opieki naprzemiennej, sąd może zdecydować o alimentach, biorąc pod uwagę dysproporcję zarobków rodziców, aby zapewnić dzieciom równy standard życia u obojga opiekunów. Kluczowym czynnikiem jest tutaj sytuacja materialna każdego z rodziców, a także ich zdolność do zaspokajania potrzeb dzieci. Dlatego warto dążyć do porozumienia rodzicielskiego lub w razie potrzeby zwrócić się do sądu, aby zagwarantować dzieciom odpowiednie warunki.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, aby zapewnić Państwu wsparcie w sprawach alimentacyjnych i opieki naprzemiennej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną konsultację i skuteczne rozwiązania prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu