Ładowanie...

Alimenty przy opiece naprzemiennej

Autor: Karolina Grygorcewicz • Opublikowane: 2023-12-28

Jakie alimenty mogę uzyskać na dwójkę dzieci przy opiece naprzemiennej? Mój były partner ma cztery razy wyższe wynagrodzenie ode mnie. Chciałabym, żeby dotychczasowy standard życia synów się nie zmienił.

Alimenty przy opiece naprzemiennej

Alimenty na dziecko przy opiece naprzemiennej

Wiadome jest, że przebywając u każdego z rodziców w ramach opieki naprzemiennej, dziecko będzie utrzymywane przez rodzica, u którego aktualnie się znajduje i w ten sposób rodzice będą realizować obowiązek alimentacyjny. Dlatego też z reguły alimenty przy opiece naprzemiennej należne od rodziców na rzecz dziecka zostają zniesione, co często strony uzgadniają w porozumieniu rodzicielskim.

W sytuacji, gdy kwestii tej nie reguluje porozumienie, a jedna ze stron miałaby względem drugiej roszczenie o alimenty na rzecz dziecka, to wówczas sąd decyduje o ustaleniu alimentów uiszczanych przez jednego rodzica do rąk drugiego, nawet jeśli ustanowiona została opieka naprzemienna. Podobnie w sytuacji dysproporcji w zarobkach rodziców celem utrzymania równego poziomu życia małoletniego dziecka.

Zatem, gdyby chciała Pani uregulować tę kwestię sądownie (przy opiece naprzemiennej), może Pani spodziewać się w zasadzie jednego z dwóch rodzajów rozstrzygnięć:

1. sąd może zobowiązać jednego z rodziców do płacenia alimentów na dziecko (dysproporcja majątkowa);

2. sąd może w ogóle znieść obowiązek płacenia alimentów (brak dysproporcji majątkowej).

Jeśli między Państwa dochodami (lub majątkami) istnieją znaczne dysproporcje (o czym Pani pisze), to sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na zamożniejszą stronę.

Podsumowując, sąd, decydując o alimentach w przypadku opieki naprzemiennej, bierze pod uwagę sytuację materialną obojga rodziców – aby zapewnić dziecku właściwy poziom życia, często zasądza się alimenty na korzyść tego rodzica, który ma gorsze warunki materialne. Trudno jednak tutaj o wskazanie konkretnej kwoty, bo nie istnieją tu żadne widełki. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Ustalenie wysokości alimentów przez sąd

Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby zawarcie pomiędzy Państwem porozumienia rodzicielskiego, w którym uregulowalibyście Państwo kwestię alimentów i ich wysokości. W przeciwnym razie będzie musiał to ustalić sąd w postępowaniu. Wówczas na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie (np. przesłuchanie stron, zeznania świadków, dokumenty) będzie starał się ustalić, czy pomiędzy Pani majątkiem a majątkiem byłego partnera faktycznie istnieje znaczna dysproporcja, czyli taka, która uzasadnia przyznanie alimentów, aby poziom życia dzieci był właściwy. Jeśli natomiast przyznanie alimentów będzie zasadne, wówczas sąd będzie miarkował ich wysokość, mając na względzie m.in. możliwości zarobkowe byłego partnera, posiadany przez niego majątek, jego poziom życia, wysokość ponoszonych kosztów utrzymania, wiek, stan zdrowia, wykształcenie, wykonywany zawód, liczbę dzieci na utrzymaniu i innych członków rodziny.

Zgodnie z ugruntowanymi poglądami judykatury i doktryny prawniczej dopiero ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a następnie porównanie tych wartości umożliwia stwierdzenie, czy i w jakim zakresie potrzeby uprawnionego mogą być zaspokojone przez zobowiązanego.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu