Ładowanie...

Alimenty od ojca biologicznego mimo wychowywania dziecka z mężem

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2024-01-08

Jestem mężatką, zdradziłam męża i mam dziecko z innym. Mąż dowiedział się o zdradzie po kilku miesiącach po narodzinach dziecka, więc dziecko ma jego nazwisko. Na razie mój mąż ze mną wychowuje dziecko, ale czy mogę starać się o alimenty na dziecko od ojca biologicznego? 

Alimenty od ojca biologicznego mimo wychowywania dziecka z mężem

Formalne ustalenie ojcostwa

W pierwszej kolejności wskazuję, że aby pociągnąć biologicznego ojca do odpowiedzialności i nałożyć na niego obowiązek alimentacyjny, należy formalnie ustalić jego ojcostwo. Procedurę postępowania powinna więc Pani rozpocząć od zaprzeczenia ojcostwa męża i ustalenia ojcostwa biologicznego ojca. W postępowaniu o ustalenie ojcostwa, może także wystosować roszczenie o nałożenie obowiązku alimentacyjnego. Obecnie bowiem formalnie jako ojciec wskazany jest Pani mąż, a więc nie można jedynie wystąpić z roszczeniem o alimenty – trzeba bowiem ustalić ojcostwo biologicznego ojca dziecka.

Zgodnie bowiem z treścią art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne”.

W art. 85 § 1 uregulowane zostało domniemanie prawne ojcostwa. Jego przesłanką jest obcowanie z matką dziecka w okresie pomiędzy 300. a 181. dniem przed urodzeniem się dziecka albo dawstwo komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Wnioskiem domniemania jest ojcostwo dziecka.

W art. 85 § 2 uregulowany został jeden ze sposobów obrony mężczyzny, na rzecz którego przemawia domniemanie z § 1 wynikające z obcowania z matką dziecka w okresie koncepcyjnym. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania jedynie, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Powództwo do sądu

Zgodnie natomiast z treścią art. 84 § 4 „domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Jeżeli matka dziecka nie żyje, powództwo wytacza się przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy”. W art. 84 uregulowany został trzeci sposób ustalania ojcostwa prawnego – orzeczeniem sądu.

W art. 84 § 1 wskazano krąg podmiotów czynnie legitymowanych do wytoczenia powództwa. Obecnie są nimi: dziecko, matka oraz domniemany ojciec dziecka. Legitymacja czynna matki i domniemanego ojca została jednak ograniczona czasowo – nie mogą wytoczyć powództwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności (ograniczenie to nie dotyczy dziecka oraz prokuratora – art. 86).

Z uwagi na powyższe powinna Pani najpierw wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża – może to także zrobić biologiczny ojciec. Następnie należy wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa biologicznego ojca i ustalenie alimentów. 

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu