Ładowanie...

Zabezpieczenie alimentacyjne wyższe niż alimenty

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2023-09-28

W 2022 w odpowiedzi na mój pozew rozwodowy otrzymałem wyrok sądu o zabezpieczeniu alimentów na rzecz dzieci – 1000 zł oraz 1000 zł na koszty utrzymania, razem 2000 zł. W tym samym czasie straciłem pracę, ale nie odwołałem się od wyroku sądu, żeby nie przeciągać procesu. Płaciłem regularnie, co miesiąc 1200 zł. Tydzień temu miałem rozprawę, na której zapadł wyrok rozwodowy i sąd zasądził alimenty na dzieci po 600 zł na każde dziecko, czyli 1200 zł. Była już żona straszy mnie teraz komornikiem za kwotę różnicy pomiędzy 2000 zł z zabezpieczenia a alimentami 1200 zł. Skoro sąd wydał wyrok na niższe alimenty, czy była żona może egzekwować tę wyższą kwotę? Jak się uchronić przed ewentualną egzekucją komorniczą? Wyrok rozwodowy jest jeszcze nieprawomocny. Jeśli była żona pójdzie do komornika po różnicę pomiędzy kwotą zabezpieczenia a tym, co płaciłem, czyli 1200 zł, czy mogę w jakiś sposób wstrzymać egzekucję? Czy mam przelać byłej żonie jakąkolwiek kwotę w geście „dobrej woli, aby powstrzymać ewentualne ruchy komornika? Czy to ma sens?

Zabezpieczenie alimentacyjne wyższe niż alimenty

Alimenty na dzieci

Tematyka rozwodu, alimentów i innych spraw rodzinnych jest trudna i problematyczna. Przyznam, że w swojej praktyce zawodowej raczej rzadko spotykałam się z sytuacją, kiedy zabezpieczenie było wyższe niż alimenty, na ogół jest trochę mniejsze lub w podobnej kwocie.

Zwykle egzekucja zgłaszana jest w trakcie postępowania, gdy osoba, na którą nałożono obowiązek, go nie wypełnia. Tutaj jest nieco inna sytuacja, gdyż postępowanie zostało już zakończone, a zasądzona kwota alimentów jest niższa od udzielono zabezpieczenia i na tym polega problem.

Ważne jest, żeby Pan wywiązywał się na chwilę obecną z tego, co zostało nałożone w wyroku rozwodowym, gdyż jeśli chodzi o alimenty, to sąd z urzędu nadaje w tym względzie rygor natychmiastowej wykonalności. W Pana interesie jest teraz, żeby sprawę przeciągać w czasie, aby nie złożono wniosku o wszczęcie egzekucji.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych

Mianowicie zgodnie z art. 7541 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – zabezpieczenie roszczeń pieniężnych upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.

Tak więc jeśli przez 2 miesiące od uprawomocnienia się wyroku Pana była żona w imieniu dzieci nie złoży wniosku do komornika, zabezpieczenie upadnie. Tak więc dla Pana jak najlepiej byłoby to przeciągnąć w czasie, próbować porozumienia, albo też właśnie wpłacać coś, żeby w ten sposób przekonać ją, by nie oddawała sprawy do komornika. Tym bardziej, że wspomniał o stracie pracy , w związku z tym komornik mógłby mieć podejrzewam, ze pewne trudności z egzekucją. Nie wiem, jaki ma Pan majątek i czym Pan dysponuje, ale jest to również pewien argument.

Egzekucja komornicza

Dobrowolna spłata z punktu widzenia komornika nie ma niestety większego znaczenia. Komornik, jeśli otrzyma zgłoszenie od wierzyciela, bada tytuł wykonawczy, jaka kwota jest należna do egzekucji i możliwości jej wyegzekwowania. Zasady te są niestety dość surowe i wystarczy sam fakt, że istnieje zadłużenie, tym bardziej alimentacyjne, aby prowadzić postępowanie. Fakt, że Pan zapłacił coś dobrowolnie, zmniejszy ewentualne zadłużenie. Z Pana punktu widzenia najważniejsze jest jednak, aby w ogóle uniknąć egzekucji – nie można jednak mieć na to całkowitego wpływu, jako że decyzja tutaj należy do Pana byłej żony. Przepis, który przywołałam wyżej, stanowi o tym dość jasno i wprost określono termin – dotyczy on ogólnie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Dlatego też dobrze by było, gdyby udało się, np. poprzez drobne, dobrowolne wpłaty przekonać ją, żeby zaniechała egzekucji, a przynajmniej wstrzymała się, albo też przez argument, że nie będzie z czego jej prowadzić, a więc i tak nic nie uzyska, a Panu będzie trudniej spłacać aktualne alimenty.

Zabezpieczenie wyższe niż orzeczone alimenty

Mam pewnego rodzaju wątpliwość, ale niestety tutaj nie mogę wypowiedzieć się jednoznacznie, gdyż nawet orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest jednolite, a właśnie wyroki zapadają różne. Znalazłam orzeczenie Sądu Najwyższego, gdzie stwierdzono, że w razie, gdy zabezpieczenie jest wyższe, a późniejsze orzeczenie niższe, nadpłata powinna podlegać zwrotowi. W innych jednak sytuacjach sąd uznawał, że nie podlega to zwrotowi. Tak więc niestety pod względem prawnym sytuacja nie jest pewna ani jednoznaczna. Niestety osoba będąca dłużnikiem, zwłaszcza alimentacyjnym, jest w dość niekorzystnej sytuacji, a przepisy są raczej interpretowane na korzyść wierzyciela.

Dla mnie ważne byłoby też, jak dokładnie sąd w wyroku orzekającym rozwód rozstrzygnął kwestie alimentów, a konkretnie – czy suma 1200 zł ma być płatna od chwili orzeczenia rozwodu, czy od wniesienia pozwu. Jeśli od orzeczenia rozwodu, to sytuacja jest dla Pana trudniejsza, a jeśli od wniesienia pozwu, wówczas nie byłby Pan zobowiązany w ogóle do zapłaty wyższych kwot.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu