Ładowanie...

Sprawa o alimenty, czy ojciec dziecka musi ujawnić matce wysokości osiąganych dochodów?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-09-21

Jestem ojcem kilkuletniego dziecka. Otrzymałem pozew o alimenty oraz wezwanie sędziego do przedłożenia na rozprawie mojego rozliczenia PIT za zeszły rok oraz obecne półrocze. Czy muszę ujawniać moje dochody matce dziecka? Zaznaczam, że nigdy nie byłem z nią w związku. Nie uchylam się od płacenia alimentów (obecnie płace zabezpieczenie na czas trwania rozprawy), nie zasłaniam się brakiem środków, ale nie chcę ujawniać moich dochodów, ponieważ prowadzę jednoosobową firmę w małej miejscowości. Matka dziecka zadaje się z nieciekawymi ludźmi, dlatego uważam, że to zagraża moim interesom oraz bezpieczeństwu. Czy istnieje jakiś sposób na utajnienie przed matką dziecka moich dochodów?

Sprawa o alimenty, czy ojciec dziecka musi ujawnić matce wysokości osiąganych dochodów?

Dowód na wysokość osiąganych dochodów

Jeżeli kwestionuje Pan wysokość dochodzonych przez matkę dziecka alimentów, to musi Pan ujawnić materiał dowodowy zgodnie z wymogiem sądu, albowiem brak przedłożenia go przed sądem będzie obciążał Pana i zapewne spowoduje uznanie powództwa.

Zgodnie bowiem z treścią art. 6 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.”. Powyższy przepis wyraża podstawową regułę dowodową postępowania cywilnego, zgodnie z którą osoba, która z określonego faktu wywodzi skutki prawne, musi ten fakt udowodnić.

Ciężar dowodu

W warstwie literalnej art. 6 K.c. jest pewnym uproszczeniem. Skutki prawne nie wynikają z faktów, ale z dyspozycji norm prawnych. Osobą wywodzącą skutki prawne z faktu jest osoba, która wywodzi swoje prawa albo obowiązki innego podmiotu z dyspozycji normy prawnej, w hipotezie której uwzględniony jest ten fakt. Jedną z naczelnych zasad postępowania cywilnego jest zasada kontradyktoryjności, zgodnie z którą trzon materiału procesowego i podstawę rozstrzygnięcia stanowią twierdzenia i dowody przedstawione przez strony.

Wyrazem tej zasady jest m.in. art. 6 K.c., a także art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym strony są obowiązane powoływać dowody na potwierdzenie faktów, z których wywodzą skutki prawne, sąd zaś może (ale nie musi) dopuścić dowód niewskazany przez strony. Ustawodawca systematycznie wzmacnia kontradyktoryjność postępowania cywilnego, zwalniając sąd z obowiązku przeprowadzania dowodów z urzędu. Konsekwencją obciążenia podmiotu powołującego się na określony fakt ciężarem udowodnienia tego faktu, jest przyjęcie przez twierdzącego ryzyka niepowodzenia dowodu.

Spór o wysokość alimentów i postępowanie dowodowe

Z uwagi na to, jeżeli dobrowolnie nie przedłoży Pan powyższych dokumentów, sąd Pana do tego nie zmusi, jednak zapewne spowoduje to, iż uzna za przyznane twierdzenia matki dziecka w przedmiocie wysokości Pana dochodów i możliwości zarobkowych. Dlatego też proszę rozważyć, czy dochodzone pozwem alimenty są zasadne i czy odpowiada Panu ich wysokość. jeżeli bowiem wda się Pan w spór, a więc będzie Pan kwestionował ich wysokość, sąd i tak przeprowadzi postępowanie dowodowe, podczas którego będzie Pan m.in. przesłuchiwany i sąd ponownie zapyta Pana o wysokość osiąganych dochodów.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu