Ładowanie...

Powództwo o ustalenie ojcostwa i alimentów na dziecko

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2023-09-17

Kiedy zaszłam w ciążę, partner mnie zostawił i zupełnie się mną nie interesował. Gdy urodziło się dziecko, stwierdził, że to nie jego. Potem na krótko zmienił zachowanie i odwiedził nas dwa razy, przy czym stwierdził, że jak dziecko będzie miało 3 miesiące, to przyjedzie i zrobimy badania na ojcostwo. Już minęło 4 miesiąc i z jego strony brak kontaktu. Powinna również dodać, że w trakcie ciąży a także od urodzenia dziecka nie otrzymałam od niego żadnej pomocy finansowej, ani złotówki. Mam tego dość. Czy powinnam sama założyć sprawę o ustalenie ojcostwa, a potem osobno o alimenty? Były partner pracuje za granicą i nieźle mu się powodzi. Wobec takiego traktowania mnie i dziecka doszłam do wniosku, że należy go pozbawić kontaktów z dzieckiem, czy jest na to szansa i czy to kolejna sprawa, którą trzeba założyć w sądzie?

Powództwo o ustalenie ojcostwa i alimentów na dziecko

Sprawa o ustalenie ojcostwa i alimentów na dziecko

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Ma Pani prawo założyć w sądzie jedną sprawę, w której nastąpi ustalenie ojcostwa, określona zostanie wysokość alimentów, jak też sąd pochyli się nad władzę rodzicielską. W rozstrzygnięciu tym sąd może ojca dziecka pozbawić władzy rodzicielskiej względnie ją ograniczyć. Jeśli jednak ojciec dziecka zaczął się nim interesować, nie można wykluczyć ustalenia kontaktów z dzieckiem. Jednakże z uwagi na fakt, iż ojciec dziecka prawie go nie zna, kontakt ten winieni być ustalony wyłącznie w Pani obecności i w miejscu zamieszkania dziecka. Istotne znaczenie w tej sytuacji ma bowiem ma przepis:

„Art.113 § 1 Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

Pozbawienie, ograniczenie kontaktów z dzieckiem

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się jednolity pogląd, zapoczątkowany uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66 (OSNCP 1968, nr 5, poz. 77), że prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej (w uchwale: „nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej)”.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r.,III CZP 98/05: władza rodzicielska, co wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113).

Zakaz kontaktu ojca z dzieckiem trudno będzie wywalczyć, ale jest to możliwe. Tym samym bardzo proszę o zastanowienie się, co ma przemawiać za tym, aby kontakt się nie odbywał, względnie w jaki sposób widzi Pani możliwość kontaktu ojca z dzieckiem.

Pani wola to jedno, a uprawnienie ojca to drugie. Sąd musi ocenić, czy zachodzą okoliczności, by dziecko w ogóle nie kontaktowało się z ojcem. Przy czym sąd ocenia stan na dzień orzekania, a nie na dzień zachowania. Zatem gdyby ojciec dziecka zmienił swoje zachowanie, to może mieć Pani problem z całkowitym zakazem kontaktu.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu