Ładowanie...

Przysposobienie dziecka - czy słusznie komornik umorzył postępowanie o zaległe alimenty?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2023-07-05

Pytanie dotyczy prawidłowości umorzenia przez komornika egzekucji niewypłaconych alimentów na dziecko. Ojciec mojej wnuczki od jej urodzenia nie chciał na nią płacić, dlatego wyrokiem sądu sprawa została przekazana do egzekucji komorniczej, niestety bez skutku. Krótko przed 18-tymi urodzinami wnuczki sąd orzekł w wyroku jej pełne przysposobienie przez obecnego męża córki. Nieoczekiwanie komornik przesłał kwotę ok. 200 zł i kolejnego miesiąca 300 zł tytułem alimentów. Wnuczka, jako osoba pełnoletnia, zgłosiła fakt przysposobienia i uaktualniła swoje dane. Uzyskała też informację, że będzie musiała zwrócić przesłane pieniądze, gdyż nie należą jej się już żadne alimenty, nawet te zaległe od kilkunastu lat. Kilka dni temu otrzymaliśmy „Postanowienie o umorzeniu postępowania” od komornika. Czy słusznie umorzono kwotę zaległych alimentów? W piśmie od komornika nie ma odwołania do przepisów prawnych, na podstawie których wydano taką decyzję. Co możemy zrobić, jeśli jest to decyzja niezgodna z przepisami prawa?

Przysposobienie dziecka - czy słusznie komornik umorzył postępowanie o zaległe alimenty?

Co z roszczeniem dziecka o zaległe alimenty, gdy ma już innego ojca?

Rzeczywiście, postanowienie o umorzeniu egzekucji co do alimentów zaległych wydaje się być niewłaściwe.

Jak wynika ze skutków przysposobienia pełnego – pomiędzy biologicznym rodzicem a dzieckiem ustają wszelkie prawa i obowiązki, w tym także alimentacyjne. Ustanie tych praw i obowiązków następuje z mocy prawa. Oznacza to, że z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu pełnym ustaje obowiązek alimentacyjny naturalnego rodzica pozbawionego poprzez przysposobienie władzy rodzicielskiej wobec dziecka bez konieczności występowania o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Ustają, ale od tego momentu. Jeśli przed przysposobieniem pozostawały jakieś alimenty, które nie zostały zapłacone lub ściągnięte, to one są roszczeniem zaległym a wymagalnym.

Wyjaśnienie sprawy i skarga na komornika

W mojej ocenie należałoby teraz złożyć skargę na czynność komornika, powołując się właśnie na tę okoliczność, że zaległe a nieprzedawnione alimenty są wymagalne i fakt przysposobienia nie wpływa na fakt zasadności roszczenia w przeszłości. Niestety brak jest przepisów, które regulowałyby to wprost i które mogłyby Panie przytoczyć w skardze. Niemniej jednak skargę należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla komornika zgodnie z jego pouczeniem, to jest za jego pośrednictwem. Skarga taka podlega opłacie w wysokości 50 zł.

Uważam, że warto przed złożeniem skargi zażądać od komornika wyjaśnień i wskazania podstawy prawnej postanowienia. Czasem warto skorzystać z takiej drogi w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów. Być może komornik jest w stanie wytłumaczyć swoje działanie a całą jego winą jest brak staranności w wyjaśnieniu Paniom sytuacji w uzasadnieniu. Proszę sporządzić skargę i udać się z nią osobiście do komornika. Tam warto dokonać wstępnego wyjaśnienia.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu