Ładowanie...

Zmiana sposobu przekazywania alimentów na pełnoletnie dziecko

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 2023-07-16

Babcia jest opiekunem prawnym mojej córki. Na jej konto płacę alimenty zasądzone przez sąd. Za 3 miesiące córka kończy 18 lat. Alimenty chce płacić na konto córki. Czy muszę założyć sprawę w sądzie? Czy mogę zakończyć wpłaty na konto babci od razu bez konsekwencji, czy muszę wypełnić jakieś formalności?

Zmiana sposobu przekazywania alimentów na pełnoletnie dziecko

Alimentacja dziecka, gdy osiągnie pełnoletniość

Generalnie dziecko po ukończeniu 18 roku życia w dalszym ciągu uprawnione jest do uzyskiwania alimentów. Rodzic zobowiązany do alimentów musi je płacić aż do momentu, kiedy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie.

Sąd, wydając wyrok zasądzający alimenty, zazwyczaj zamieszcza stwierdzenie, iż są one płatne na rzecz dziecka, ale do rąk przedstawiciela ustawowego małoletniej. Wynika to z faktu, że niepełnoletnie dziecko nie może działać we własnym imieniu, a jedynie przez przedstawiciela ustawowego, pod którego władzą pozostaje.

Po uzyskaniu pełnoletności władza sprawowana opiekuna prawnego ustaje, zatem Pani córka w tym momencie uzyskuje zdolność do samodzielnego reprezentowania, to oznacza, że może ona samodzielnie występować w sprawie o alimenty oraz pobierać świadczenie alimentacyjne do rąk własnych. Niemniej jednak w takich sytuacjach oczekuje się, że dziecko, które uzyskało pełnoletność, złoży stosowne oświadczenie, w którym wskaże, iż oczekuje, aby alimenty były płacone bezpośrednio na rachunek opiekuna prawnego lub na swój rachunek, czy też do rąk własnych.

Przekazywanie alimentów bezpośrednio dziecku

Zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi to Pani córka po skończeniu 18 roku życia jest uprawnioną, tak więc w przypadku ewentualnych wątpliwości alimenty powinny być przekazywane bezpośrednio dziecku, gdyż przedstawicielstwo ustawowe przestaje obowiązywać w chwili ukończenia osiemnastego roku życia.

Zmiana sposobu przekazywania alimentów nie wymaga orzeczenia sądowego. Mówi o tym uchwała Sądu Najwyższego, oto krótki fragment:

„(…) w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletności z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego” (uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77, OSNCP 1977/7, poz. 106).

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu