Ładowanie...

Powrót do Polski ojca dziecka i wystąpienie o alimenty

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2022-11-13

Przebywam obecnie w Wielkiej Brytanii, jako samotny rodzic wychowuje 10-letniego syna. Ojciec dziecka około pół roku temu wrócił do Polski i oznajmił, że zostaje w Polsce na stałe. Według urzędu brytyjskiego nie można ścigać ojca dziecka o alimenty, skoro wyjechał z Wielkiej Brytanii. Czy mogę starać się o alimenty przez sąd polski?

Powrót do Polski ojca dziecka i wystąpienie o alimenty

Sprawa alimentacyjna w Polsce

Może Pani jak najbardziej założyć sprawę o uregulowanie alimentów w Polsce – będzie Pani nawet łatwiej dochodzić ewentualnej egzekucji w przypadku uchybienia w płatności – jednak musi Pani w pozwie wskazać, iż np. czasowo przebywa Pani także w Polsce w miejscu wytoczenia powództwa.

Zgodnie bowiem z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka. W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Obowiązek alimentacyjny

Sąd Najwyższy podkreśla, że rodzice zobowiązany są dzielić się z małoletnimi dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokojenie potrzeb dziecka może wymagać naruszenia przez rodziców substancji ich majątku. Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obejmuje dostarczanie nie tylko środków utrzymania, lecz także wychowania do czasu usamodzielnienia się dzieci. Potrzeby utrzymania mają charakter konsumpcyjny, ich zaspokojenie bowiem polega na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp.

Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie. Warto zwrócić uwagę także na orzeczenie, iż „(…) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (orzeczenie SN z 9.1.1959 r., sygn. akt III CR 212/58).

Zabezpieczenie powództwa

Z uwagi na powyższe jak najbardziej może Pani wytoczyć powództwo o uregulowanie obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka. Proszę sprawę skierować do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego miejsca zamieszkania w Polsce – a więc w miejscowości, gdzie przebywacie Państwo podczas powrotu do kraju. Pozew jest wolny od opłat. Aby alimenty były uregulowane już w czasie trwania postępowania, proponuje złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu