Ładowanie...

Zaprzestanie płacenia alimentów na dorosłe dzieci

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2024-02-29

Potrzebuję informacji w sprawie alimentów. Rozwód miałem 10 lat temu. Teoretycznie wiem, że nie muszę już płacić, ale potrzebuję jakiegoś potwierdzenia, żeby nie było problemów. Syn ma 24 lata, skończył szkołę i pracuje. Córka ma 21 lat, również skończyła szkołę i po wakacjach ma iść do pracy. Do 2020 r. płaciłem na dzieci po 600 zł. Z początkiem roku podpisałem ugodę i synowi przelewałem mniejszą kwotę. Czy mogę już przestać płacić alimenty? Czy konieczne jest uzyskanie zaświadczenia z sądu w tej kwestii?

Zaprzestanie płacenia alimentów na dorosłe dzieci

Alimenty na rzecz dorosłych dzieci

Uzasadnieniem obowiązku alimentacyjnego jest dostarczenie uprawnionemu usprawiedliwionych środków do życia. Wskazać jednak trzeba, iż w przypadku dorosłych dzieci obowiązek ten wygląda odmiennie niż w stosunku do dzieci małoletnich i może się okazać, iż nie ma potrzeby, aby w dalszej konieczności łożył Pan na utrzymanie syna, szczególnie jeżeli Pana obecna sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu, a sytuacja majątkowa syna jest dobra.

Zgodnie natomiast z treścią art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Artykuł 133 § 1 K.r.io. przewiduje szczególną przesłankę alimentacji dzieci przez rodziców. Jest nią niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Jednak rodzice nie są zobowiązani świadczyć alimentów, jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (zob. art. 103 K.r.io.).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie ustaje w związku z osiągnięciem przez dziecko określonego wieku lub stopnia wykształcenia. Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą. W orzecznictwie wskazuje się, że orzekając o tym obowiązku, należy brać pod uwagę, czy osobiste zdolności i cechy charakteru dziecka pełnoletniego pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie kształcenia. W związku z tym, jeżeli Pana dzieci pracują i osiągają wysokie dochody, jak najbardziej obowiązek alimentacyjny względem nich powinien zostać zniesiony.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego

Z uwagi na powyższe niniejsze uchylenie należy dokonać formalnie. Pierwszą możliwością jest skierowanie powództwa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego do sądu. Jeżeli jesteście Państwo zgodni, dojdzie do zawarcia ugody w pierwszym terminie. Drugą możliwością jest zawezwanie do próby ugodowej – również skierowane do sądu. Wartość ekonomiczna takiego procesu – opłata sądowa – zależy od płaconych alimentów, ponieważ od listopada 2019 r. również opłata taka wzrosła. Jeżeli jednak chcą Państwo załatwić sprawę szybko, można podpisać notarialną ugodę, w której dzieci zwolnią Pana z obowiązku. Następnie niniejszą ugodę należy zatwierdzić przez sąd.

Jeżeli jednak nie ma między Państwem porozumienia, proszę skierować powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego do sądu, który rozstrzygnie, czy istnieją podstawy do uchylenia alimentów.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek 1: Zmiana sytuacji życiowej

Pan Tomasz, po rozwodzie, kontynuował płacenie alimentów na swoje dwoje dorosłych dzieci, które miały odpowiednio 22 i 24 lata. Oboje dzieci ukończyły studia i rozpoczęły pracę na pełny etat, dzięki czemu stały się w pełni samodzielne finansowo. Pan Tomasz, który w międzyczasie przeszedł na emeryturę, zdecydował się na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, argumentując to zmianą sytuacji życiowej oraz samodzielnością finansową dzieci. Sąd, po analizie sprawy, uwzględnił wniosek, znosząc obowiązek alimentacyjny.

 

Przypadek 2: Ugoda między rodzicami a dziećmi

Pani Agnieszka, pomimo że jej córka ukończyła 25 lat i pracowała, nadal przekazywała jej alimenty. Córka, chcąc uniezależnić się finansowo od matki, zaproponowała zawarcie notarialnej ugody, w której zobowiązała się nie domagać dalszych płatności alimentacyjnych. Ugoda ta została pozytywnie oceniona przez sąd, co formalnie zwolniło Panią Agnieszkę z dalszych zobowiązań alimentacyjnych.

 

Przypadek 3: Odmowa zaprzestania płacenia alimentów bez formalnego porozumienia

Pan Krzysztof, który płacił alimenty na swojego 23-letniego syna, zdecydował się na jednostronne zaprzestanie płatności, argumentując, że syn jest już samodzielny finansowo. Jednak brak formalnego porozumienia lub decyzji sądowej sprawił, że syn złożył pozew o zaległe alimenty. Sprawa trafiła do sądu, który nakazał Panu Krzysztofowi uregulowanie zaległości oraz kontynuowanie płatności do momentu formalnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Te przykłady podkreślają, jak ważne jest formalne uregulowanie kwestii alimentacyjnych, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych konfliktów prawnych.

Podsumowanie

Zaprzestanie płacenia alimentów na rzecz dorosłych dzieci wymaga formalnego uregulowania w świetle obowiązującego prawa. Istotne jest, aby taki krok był poprzedzony dokładną analizą sytuacji finansowej dzieci oraz możliwe jest jego dokonanie poprzez wniesienie powództwa do sądu lub zawarcie notarialnej ugody. Formalne zakończenie obowiązku alimentacyjnego zapobiega przyszłym nieporozumieniom i zabezpiecza interesy obu stron.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prawa rodzinnego? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania pism sądowych, aby skutecznie i bezproblemowo zarządzać kwestiami alimentacyjnymi. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu