Ładowanie...

Odpowiedź na pozew dziecka o uchylenie alimentów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2024-06-12

Płacę alimenty na syna, który ma obecnie 24 lata. Było z nim sporo problemów, od ukończenia szkoły średniej w wieku 20 lat nie uczył się i nie pracował. Teraz podjął pracę i wystąpił do sądu, że dobrowolnie zrzeka się alimentów ode mnie. Ja jednak mam obawy, czy spełnia wszystkie przesłanki. Podjął owszem pracę, ale nie wiem, ile zarabia, czy wystarczająco, aby się utrzymać. Sąd zobowiązał mnie do udzielenia odpowiedzi na pozew syna, co powinienem napisać? Czy mam wykazać swoją sytuację materialną oraz czy na takiej sprawie powinienem mieć prawnika? Czy mam się czego obawiać ze strony sądu?

Odpowiedź na pozew dziecka o uchylenie alimentów

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym przypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku (§ 2).

Jednocześnie rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się( § 3).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Samodzielność życiowa i ustanie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny ustaje, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową, co łączy się z możliwością podjęcia pracy. Jeśli kontynuuje naukę, uczy się zawodu, to za usprawiedliwione należy uznać jego dalsze alimentowanie.

Uzyskanie przez dziecko faktycznej możliwości utrzymywania się samodzielnego pociąga za sobą wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego według zasad opisanych w art. 133 § 1 K.r.o..

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka, przewidziany w art. 133 § 1 K.r.o., wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko odpowiedniego stopnia fizycznego i umysłowego rozwoju, potrzebnego do usamodzielnienia się i do uzyskania środków utrzymania z własnej pracy i z własnych zarobków.

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka nie wygasa z osiągnięciem przez nie jakiegoś określonego wieku, a w szczególności przez uzyskanie pełnoletności. Stosownie bowiem do przepisów art. 133 w związku z art. 96 K.r.o. – rodzice powinni w miarę swych możliwości „troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień”. Jeżeli więc uzdolnienia dziecka przemawiają za tym, że w celu ich należytego wykorzystania dla dobra społeczeństwa powinno ono odbyć studia wyższe, obowiązek alimentacyjny rodziców powinien w zasadzie trwać do czasu ukończenia tych studiów. W przedmiocie ustalenia uchylenia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka występować mogą różnorodne stany faktyczne usprawiedliwiające utrzymanie lub ustalenie uchylenia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka pomimo osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dziecko – sprawa w sądzie

Pozew wniósł Pański syn, który sam twierdzi, że jest samodzielny. Sąd wyśle do Pana ten pozew i zażąda odpowiedzi na niego, jeśli Pan zgodzi się z żądaniem pozwu – sąd może wydać wyrok bez przeprowadzenia rozprawy. Jeśli sąd zdecyduje się na głębsze zbadanie okoliczności, to ma do tego prawo. Póki co nie ma co przewidywać wyniku. Syn jest powodem i na nim spoczywa ciężar dowodu, a nie na Panu. Pan może być w sprawie bierny, stosować się do zarządzeń sądu. Pełnomocnika na sprawę nie musi Pan brać.

Przykłady

 

Niezależność finansowa syna

Jan płaci alimenty na syna, który ma obecnie 24 lata. Po ukończeniu szkoły średniej, syn przez kilka lat nie podejmował nauki ani pracy. Ostatnio jednak znalazł stałe zatrudnienie i wniósł pozew o uchylenie alimentów. Jan, mając wątpliwości co do stabilności finansowej syna, zgłosił swoje obawy w odpowiedzi na pozew, podkreślając, że syn nie przedstawił żadnych dowodów na to, iż jego dochody są wystarczające do samodzielnego utrzymania się.

Brak staranności w zdobywaniu samodzielności

Anna przez wiele lat płaciła alimenty na córkę, która po ukończeniu 18 roku życia zdecydowała się na przerwę w edukacji i nie podjęła żadnej pracy. Mimo, że córka teraz twierdzi, że znalazła pracę i zrzeka się alimentów, Anna w odpowiedzi na pozew podkreśliła, że córka nie wykazywała przez długi czas starań o uzyskanie samodzielności. Anna obawia się, że aktualne zatrudnienie córki jest chwilowe i nie zapewnia jej pełnej niezależności finansowej.

Wątpliwości co do wysokości zarobków

Piotr płacił alimenty na syna, który ukończył edukację i teraz twierdzi, że zarabia wystarczająco, aby się utrzymać. Syn wniósł pozew o uchylenie alimentów. W odpowiedzi na pozew Piotr wskazał, że syn nie przedstawił żadnych konkretnych informacji dotyczących wysokości swoich zarobków ani warunków pracy. Piotr zaznaczył, że bez tych informacji nie może być pewny, czy syn jest faktycznie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Podsumowanie

 

W przypadku pozwu o uchylenie alimentów przez dorosłe dziecko, rodzic powinien dokładnie przeanalizować sytuację finansową i zawodową dziecka, aby ocenić, czy jest ono rzeczywiście w stanie samodzielnie się utrzymać. Ważne jest również zrozumienie, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje automatycznie wraz z osiągnięciem pełnoletności, a decyzja sądu zależy od konkretnych okoliczności życiowych dziecka. Odpowiedź na pozew powinna być dobrze uzasadniona i oparta na solidnych dowodach, a w razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu pism procesowych, aby skutecznie reprezentować Twoje interesy w sprawach alimentacyjnych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dostosowane do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu