Ładowanie...

Odsetki od alimentów od daty wniesienia pozwu

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-09-03

Mąż został pozwany o podwyższenie alimentów. Sprawa trwała 2 lata i sąd zasądził podwyższone alimenty od daty wzniesienia pozwu. Należność główna została uregulowana. Natomiast teraz była żona domaga się odsetek od daty wniesienia pozwu. Czy odsetki liczy się od daty wniesienia pozwu czy od momentu wyroku? Przecież w momencie składania pozwu nie było wiadomo, czy sąd podwyższy alimenty. W załączeniu treść wyroku.

Odsetki od alimentów od daty wniesienia pozwu

Wymagalność roszczenia od wyroku – brak odsetek

Matka dziecka jest w błędzie, bowiem Pani mąż ma obowiązek zapłacić alimenty wstecz (wyrównać je) wraz z alimentami bieżącymi do dnia wskazanego w wyroku jako zapłata alimentów bieżących. Odsetki od tych poprzednich alimentów nie należą się, gdyż mąż nie popadł w zwłokę z zapłatą alimentów wcześniejszych – roszczenie powstało i stało się wymagalne dopiero z orzeczeniem wyroku.

Zgodnie bowiem z art. 476 Kodeksu cywilnego dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zobowiązanie terminowe

Zobowiązaniem terminowym jest zatem zobowiązanie, którego termin wykonania wynika z umowy, ustawy, orzeczenia sądu lub z decyzji właściwego organu, lub właściwości danego stosunku prawnego. W takich zobowiązaniach świadczenie powinno być spełnione w tym właśnie terminie – jest to termin wymagalności świadczenia, który zarazem wyznacza chwilę, od której rozpoczyna swój bieg zwłoka i opóźnienie. Przykładem wyznaczenia wymagalności zobowiązania terminowego jest termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło, przypadający w chwili jego oddania – który w świetle orzecznictwa SN – jest terminem oznaczonym w rozumieniu art. 476 Kodeksu cywilnego (por. np. wyr. SA w Poznaniu z 7.12.2006 r., sygn. akt I ACa 820/06).

Wobec tego mąż jest obowiązany wyrównać/dokonać płatności alimentów wstecz do dnia wskazanego jako zapłata alimentów bieżących. Odsetki od wcześniejszych alimentów nie należą się, ponieważ zobowiązanie i wymagalność tego roszczenia powstała dopiero teraz. 

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu