Ładowanie...

Czy sąd weźmie pod uwagę uzależnienie od hazardu ojca pozwanego o alimenty?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-05-18

Moja ekspartnerka wnosi sprawę do sądu o alimenty. Ja mieszkam za granicą, ale płacę alimenty od pierwszego dnia naszego rozstania. Sumy są różne, ale nigdy nie spadają poniżej 750 zł. Pomagam również w dodatkowych wydatkach. Niestety od lat mam bardzo poważny problem z hazardem i w danej chwili walczę z długami i z nałogiem. Można by rzec, że każda moja wypłata w pełni przeznaczana jest na alimenty i spłaty + rachunki, a wtedy ponownie zaciągam pożyczkę. Leczę się i widzę światełko, ale jakiekolwiek utrudnienia finansowe nie pomagają. Obawiam się więc tej sprawy o alimenty, tym bardziej że ostatnio u matki dziecka dostrzegam niepokojące zmiany. Coś jest nie tak. Dziecko nie zawsze odbiera ode mnie telefony, przed miesiącem, płacząc przez telefon, przyznała mi się, że boi się o to, że zabiorą jej prawa rodzicielskie, bo nie wytrzymała i uderzyła nasze dziecko. Czy sąd powinien o tym wiedzieć? Jak zostanie oceniona moja sytuacja jako hazardzisty, czy sąd może ustalić znacznie wyższe alimenty?

Czy sąd weźmie pod uwagę uzależnienie od hazardu ojca pozwanego o alimenty?

Prawo dzieci do równej stopy życiowej z rodzicami

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka. W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Sąd Najwyższy podkreśla, że rodzice zobowiązani są dzielić się z małoletnimi dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokojenie potrzeb dziecka może wymagać naruszenia przez rodziców substancji ich majątku. Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obejmuje dostarczanie nie tylko środków utrzymania, lecz także wychowania do czasu usamodzielnienia się dzieci.

Wiek dziecka a wysokość alimentów

Nie wiem, w jakim wieku jest Pana dziecko, jednak ma to wpływ na obowiązek alimentacyjny, albowiem im młodsze dziecko, tym obowiązek alimentacyjny jest co do zasady niższy. Inne są bowiem potrzeby dzieci starszych, a inne dzieci młodszych. Potrzeby utrzymania mają charakter konsumpcyjny, ich zaspokojenie bowiem polega na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp.

Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Jeżeli więc była partnerka wystąpiła już z pozwem o alimenty, to sąd takie alimenty określi – może Pan jednak – jeżeli jej roszczenie jest wygórowane – przedstawiać swoje twierdzenia i wnioski. To, że partnerka nienależycie wykonuje władzę rodzicielską nie ma większego znaczenia przy alimentach, jednak jeżeli posiada Pan długi, a także cierpi na chorobę – to już tak – powinien Pan to wszystko przedstawić sądowi wraz z dotychczasową wysokością spłat, które Pan wykonywał, aby może obowiązek ten byłby tożsamy.

Sąd ocenia zdolności zarobkowe rodzica

Warto zwrócić uwagę także na orzeczenie, iż „(...) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości”.

Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (orz. SN z 9.1.1959 r., III CR 212/58, OSNCK 1960, Nr 2, poz. 48, wydane na gruncie KR). W wyroku z 5.5.1998 r. (I CKN 284/98, Legalis) SN podkreślił, że „zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. (...) Słusznie jednak zauważa się przy tym, że nie chodzi tu o mechaniczny podział osiąganych przez rodziców dochodów, ale o zbliżone z rodzicami zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności (...)”.

Odpowiedź na pozew o alimenty na dziecko

Z uwagi na powyższe, jeżeli otrzyma Pan pozew, powinien Pan złożyć odpowiedź na pozew i przedstawić swoje twierdzenia i wnioski. Jeżeli jednak nie mieszka Pan w Polsce, doręczenie może być niemożliwe, matka dziecka powinna podać adres do doręczeń za granicą, aby doszło do skutecznego doręczenia i podjęcia postępowania.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu