Ładowanie...

Brak wiedzy o podwyższeniu alimentów na posiedzeniu niejawnym

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2023-08-20

Dziś odebrałem załączone postanowienie sądu o podwyższeniu alimentów na posiedzeniu niejawnym. Nie dostałem wcześniej pozwu z sądu ani wezwania na rozprawę sądową. Wszystkie listy polecone odbieram z poczty. Czy mogę napisać odwołanie lub zażalenie na postanowienia sądu? Czy coś innego mogę zrobić? W pozwie jest napisane trochę nieprawdy i chciałbym swoją sytuację przedstawić.

Brak wiedzy o podwyższeniu alimentów na posiedzeniu niejawnym

Zabezpieczenie alimentacyjne

Wiem, że kwestie proceduralne związane z postępowaniem czasem mogą być zawiłe, ale spokojnie, proszę się nie przejmować. To nie jest na razie wyrok, ale postanowienie o zabezpieczeniu, więc sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta, to nie jest ostateczny wyrok.

To jest zabezpieczenie na czas postępowania, ale minus jest taki, że podlega ono natychmiastowemu wykonaniu, a więc już od chwili otrzymania go jest Pan zobowiązany do płacenia alimentów w podwyższonej wysokości. Może Pan jednak to postanowienie zaskarżyć.

Zaskarżenie postanowienia

Zgodnie z art. 741 Kodeksu postępowania cywilnego na postanowienie o zabezpieczeniu przysługuje zażalenie. Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał postanowienie w składzie 3 sędziów. Aby móc zaskarżyć to postanowienie, należy w ciągu tygodnia złożyć wniosek o jego uzasadnienie. Wniosek taki nie jest długi, dosłownie wystarczy jedno zdanie: niniejszym wnoszę o sporządzenie uzasadnienia od postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia wydanego w sprawie o sygnaturze XY. Do tego wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Później jeśli będzie Pan składał zażalenie, opłata należna od zabezpieczenia zostanie pomniejszona o uiszczoną opłatę 100 zł.

W wypadku świadczeń okresowych jak alimenty wartość przedmiotu sporu to różnica między tym, co Pan już musi płacić, a co sąd orzekł pomnożona przez 12, w tym wypadku 2400 zł, a opłata to 200 zł. Pomniejszona o wcześniej wpłacone 100 zł.

Jeśli chce Pan złożyć zażalenie, powinien Pan w nim wskazać, że np. nie wykazano, ze jakieś potrzeby powódki są niezabezpieczone i wymagają takiego rozstrzygnięcia. Powinien Pan również wskazać, że Pana dochody i możliwości majątkowe nie pozwalają na płacenie alimentów w podwyższonej wysokości. Trzeba również, jakie własne wydatki na utrzymanie Pan ponosi, czy ma Pan inne osoby na utrzymaniu.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Oczywiście teraz powinien Pan sporządzić również odpowiedź na pozew i przedstawić swoje stanowisko. Może Pan również wskazać w nim dowody, rachunki, jakie Pan płaci, koszty utrzymania, zaświadczenie o zarobkach, jeśli się Pan leczy, również jakieś zaświadczenia lekarskie, wydatki z tym związane. Może Pan oczywiście również podważyć wszystkie nieprawdziwe twierdzenia strony przeciwnej, wykazując, że jest inaczej.

Jeśli nie sporządzi Pan odpowiedzi na pozew, sąd może uznać, że przyznaje Pan twierdzenia strony przeciwnej, dlatego koniecznie należy to sporządzić. Powinien Pan wskazać w odpowiedzi na pozew, takie wydatki, jak: żywność, kosmetyki, ubrania, koszt utrzymania domu, prąd, woda, ogrzewanie, podatki, kredyty, raty, leczenie, czynsz, paliwo, utrzymanie samochodu.

Tak więc na obecnym etapie powinien Pan maksymalnie w ciągu tygodnia od otrzymania postanowienia o zabezpieczeniu złożyć wniosek o uzasadnienie. Potem sąd sporządzi uzasadnienie, a wówczas będzie miał 7 dni od otrzymania postanowienia z uzasadnieniem na złożenie zażalenia. Niezależnie od tego powinien Pan również sporządzić odpowiedź na pozew i przedstawić swoje stanowisko w sprawie. Proszę się jednak nie martwic, bo rozprawa się odbędzie i zostanie Pan wysłuchany. Sprawa nie jest zakończona i przesądzona.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu