Ładowanie...

Bezpośrednie płacenie alimentów dorosłemu dziecku

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2023-08-13

Mój 17-letni syn, który uczęszcza do technikum, nie pracuje i mieszka ze mną, ma zasądzone alimenty, które jego ojciec przelewa na mój rachunek bankowy. Syn odgraża się, że po osiągnięciu pełnoletności ojciec będzie przelewał alimenty na jego konto. Dodatkowo grozi, że obciąży mnie alimentami. Czy to możliwe, żeby syn dostawał alimenty na swoje konto? Czy może obciążyć mnie obowiązkiem alimentacyjnym, jeśli ze mną mieszka? Czy syn mógłby wymagać ode mnie alimentów, gdyby się wyprowadził?

Bezpośrednie płacenie alimentów dorosłemu dziecku

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

Alimenty na konto dorosłego dziecka

W tym miejscu wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów – zasada prawna z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77, w którego tezie wskazano, iż „jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego. W razie wątpliwości co do reprezentacji małoletniego organ egzekucyjny lub organ zobowiązany do wypłaty świadczeń zwraca się o wyjaśnienie do sądu opiekuńczego”.

Jednocześnie w dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy udziela odpowiedzi na Pani pytanie. Wskazuje bowiem, iż „w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego”.

Obowiązek alimentacyjny matki

W dalszym ciągu dziecko jest uprawnione do alimentów. Ukończenie 18 roku życia powoduje jedynie, że to on, a nie Pani jako matka jest osobą uprawnioną do podejmowania, przyjmowania alimentów. Wyrok nie traci zatem mocy. Nie trzeba zakładać nowego postępowania. Nie sądzę jednocześnie, aby syn mógł skutecznie uzyskać alimenty od Pani. Pani zapewnia synowi mieszkanie, wyżywienie oraz inne niezbędne rzeczy, a to z kolei powoduje, że nie widzę faktycznych podstaw do skutecznego żądania alimentów przez syna na siebie. Niemniej, jeśli syn wyprowadziłby się od Pani, taka możliwość jest realna.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu