Ładowanie...

Alimenty na dzieci w rodzinie zastępczej?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2023-06-01

Jestem rodzina zastępczą dla dwóch wnuków (12 i 10 lat) od trzech lat. Chciałabym wnieść pozew o alimenty od matki dzieci, bo ich ojciec, a mój syn, nie żyje (brak prawa do renty). Niestety nie znam adresu, gdzie przebywa matka. Wiem również, że po synu toczy się sprawa spadkowa i odziedziczył on po swoim ojcu nieruchomość. Starszy wnuk leczy się. Terapia to koszt 5000 zł rocznie. Czy mogę starać się o alimenty na dzieci dla których jestem rodziną zastępczą, czy można zabezpieczyć na korzyść wnuków spadek po ojcu? Jak odnaleźć matkę dzieci? Oboje mieli ograniczone prawa rodzicielskie.

Alimenty na dzieci w rodzinie zastępczej?

Postępowanie spadkowe 

Zacznę od postępowania spadkowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, w pierwszej kolejności powołane do spadku są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. W przypadku więc dziedziczenia ustawowego – gdy syn nie posiadał żony, cały spadek przypada jego dzieciom. Dlatego proszę dokonać jak najszybciej postępowania spadkowego po synu – stwierdzenia nabycia spadku w imieniu małoletnich dzieci, aby wstąpić do sprawy spadkowej po ojcu zmarłego syna – wtedy dzieci – zgodnie z posiadanym udziałem – odziedziczą wspominane nieruchomości.

Idąc dalej, wskazuję, iż brak znajomości adresu zamieszkania matki dziecka nie uniemożliwia dochodzenia od niej roszczenia o alimenty.

Ustanowienie kuratora

Zgodnie bowiem z treścią art. 144 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego”.

Ustanowienie kuratora, w myśl omawianego przepisu, następuje, gdy zachodzi potrzeba doręczenia stronie pisma procesowego otwierającego drogę do podjęcia przez tę stronę obrony swoich interesów w postępowaniu cywilnym i wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

Ustanowienie kuratora na podstawie treści art. 144 § 1 jest możliwe jedynie w tym przypadku, gdy istnieje wyłącznie wątpliwość co do miejsca pobytu strony.

Z uwagi na to, jeżeli nie wie Pani, gdzie matka dzieci przebywa, proszę złożyć niniejszy wniosek wraz z pozwem o uregulowanie obowiązku alimentacyjnego oraz o ustanowieniu kuratora – sąd podejmie procedowanie w zakresie zasadności takiego wniosku. W miejsce matki dziecka wstąpi bowiem wyznaczony przez sąd kurator – zazwyczaj jest to pracownik sądu, który będzie prezentował jej interes w sprawie.

Drugą kwestią jest natomiast ściągalność alimentów od matki dzieci – jeżeli nie zna Pani jej miejsca pobytu – komornik będzie miał problem w tym zakresie, a ściągnięcie alimentów może okazać się niemożliwe, jednak warto wystąpić z pozwem, jeżeli spełnia bowiem Pani kryterium dochodowe, będzie mogła Pani pobierać alimenty np. z funduszu alimentacyjnego.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu