Ładowanie...

Pełnoletnie dziecko wraca do nauki, czy sąd przywróci uchylone alimenty?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2023-07-30

W 2020 r. zawarłem ze swą wtedy 20-letnią córką sądową ugodę alimentacyjną, na mocy której sąd zniósł mi alimenty. Zwolnienie mnie z łożenia na córkę poprzedził fakty, takie jak: córka zaliczyła jeden semestr na studiach i zrezygnowała, zmieniła kierunek i po jednym semestrze znowu zrezygnowała z nauki, a następnie wyjechała do USA w celach zarobkowych. Zarabiała podobno 3 tys. zł tygodniowo, a ja cały czas płaciłem alimenty po 800 zł. Po pół roku wróciła do Polski i wtedy znieśliśmy te alimenty za obopólną zgodą i córka poszła do pracy. Od tego czasu minęły 3 lata, a tu dzisiaj zadzwoniła do mnie jej matka (córka nadal z nią mieszka), że dziewczyna postanowiła wrócić do szkoły i ja mam obowiązek zapewnić jej na naukę alimenty do 27 roku życia. Jeśli matka odda w imieniu córki sprawę do sądu, czy przywrócą mi obowiązek alimentacyjny? Z córką nie utrzymuję bliższych kontaktów, tylko dzwoni do mnie, jak potrzebuje pieniędzy, to jej przesyłam kieszonkowe na konto.

Pełnoletnie dziecko wraca do nauki, czy sąd przywróci uchylone alimenty?

Alimenty niezależne od wieku uprawnionego

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak określony wiekiem obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z przepisami K.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. (art. 133 § 1 K.r.o.). Alimenty na dzieci nie są zatem uzależnione od wieku. Nie można więc wykluczyć sytuacji zasądzenia alimentów od Pana na rzecz córki. O ile do tego dojdzie, to raczej należałby się spodziewać alimentów od dnia podjęcia nauki. Trzeba jednak zauważyć, że nie każde podjęcie nauki daje prawo do alimentów.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd Najwyższy w tezie IV uchwały z dnia 16 grudnia 1987 r. w sprawach alimentacyjnych, przyjął, że: „Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie”.

Kontynuowanie nauki a alimenty

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1997 r., III CKN 257/97 (OSNC 1998, nr 4, poz. 70): „Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki”.

Jeżeli uprzednio alimenty zostały zniesione sądownie, to w chwili obecnej córka musi skierować wobec Pana nowy pozew o alimenty i wykazać, co takiego zmieniło się w jej sytuacji, aby na nowo obciążyć Pana alimentami. Córka będzie także zobowiązana do przedstawienia swojej sytuacji majątkowej. Nie może być bowiem tak, że córka ma oszczędności, ale domagać się będzie od Pana alimentów.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu