Ładowanie...

Ojciec dzieci obniża sobie alimenty, gdy dłużej są u niego, czy ma do tego prawo?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2023-06-25

Od roku jestem po rozwodzie. Mamy dwójkę dzieci (5 i 6 lat). Były mąż płaci na dzieci alimenty w kwocie 1500 zł miesięcznie. Do tej pory nie było większego problemu z terminami, czasami zdarzała się kilkudniowa zwłoka, czasami płacił w ratach, czasem trzeba było się przypomnieć. Nie robiłam z tego problemu. Od jakiegoś czasu dzieci przebywają u taty częściej, np. po 5 dni. Ostatnio już drugi raz z rzędu odliczył mi od alimentów różne kwoty, to znaczy – nie zapłacił całości, bo stwierdził, że w tym czasie to on utrzymywał dzieci. Ja, kiedy jadę z dziećmi na wakacje, nie proszę go o to, żeby pokrył połowę sumy ich pobytu. Czy ma prawo obniżać sobie alimenty, jeśli dzieci przebywają u niego? Czy może tak jednostronnie decydować o tym, ile mi wpłaci i odliczać sobie część pieniędzy?

Ojciec dzieci obniża sobie alimenty, gdy dłużej są u niego, czy ma do tego prawo?

Płacenie alimentów na dzieci w niepełnej kwocie – egzekucja przez komornika

Ojciec dzieci nie ma absolutnie prawa obniżać sobie alimentów orzeczonych wyrokiem sądu. Skoro ma Pani prawomocny wyrok, a on samowolnie obniża orzeczoną kwotę, jest Pani uprawniona wystąpić o klauzulę wykonalności do sądu. To taka pieczątka – postanowienie sądu- uprawniająca do egzekucji przez komornika. Z tym wyrokiem należy się udać do komornika, złożyć wniosek o egzekucję i komornik pobierze od Pani eksmęża zaległe alimenty.

Umowa alimentacyjna między rodzicami o obniżeniu (zwiększeniu) kwoty alimentów 

W zakresie zmiany, obniżenia alimentów o czas, kiedy dzieci są u swojego ojca – mogliby Państwo zmienić umownie, zgodnie, wysokość alimentów – nawet ustną ugodą.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) nie regulują zagadnień dotyczących umowy alimentacyjnej. Niemniej jednak w doktrynie przyjmuje się, że zmiana orzeczenia lub umowy (jeśli taka była) dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, o której mowa w art. 138, może nastąpić zarówno w orzeczeniu, jak i w umowie, bez względu na to, w jaki sposób (umową czy wyrokiem) nastąpiło stwierdzenie tego obowiązku. Z brzmienia art. 138 K.r.o. wynika dopuszczalność zawarcia umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Skoro możliwa jest sądowa zmiana umowy, to tym samym nie budzi wątpliwości dopuszczalność jej zawarcia. Jak podkreśla Z. Krzemiński:

„Alimentów można dochodzić w trybie postępowania sądowego. (...) Mogą być także ustalone w drodze umowy zawartej przez strony poza sądem lub w ramach toczącego się postępowania sądowego lub pojednawczego (art.184 K.p.c.)” [Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo, Kraków 2006, s. 25).

Sąd Najwyższy dopuszcza zawarcie umowy alimentacyjnej, dokonując wykładni art. 138 K.r.o. Podkreślał bowiem, że wskazany artykuł stanowi podstawę sądowej zmiany zarówno orzeczenia, jak i umowy dotyczących obowiązku alimentacyjnego. W wyroku z dnia 22 kwietnia 1999 r., II CKN 125/99 (niepubl.), Sąd Najwyższy stwierdził, że obowiązek alimentacyjny wynika z norm Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, względnie z umowy stron o dostarczenie środków utrzymania.

Wniosek do sądu o zmianę wysokości alimentów na dzieci

Były mąż mógłby wnieść pozew do sądu o zmianę wysokości alimentów, ale sam nie może sobie obcinać z tej kwoty nawet złotówki.

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”. Zmiana orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego może oznaczać zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego lub czasu trwania tego obowiązku. Tylko zmiana stosunków, która zaistniała po zamknięciu rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku zasądzającego alimenty, uzasadnia żądanie zmiany orzeczenia lub umowy dotyczących obowiązku alimentacyjnego.

Porady Prawne online

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu